"Biernacki" - Gruszczyński Konrad

Konrad Gruszczyński.

 

Zdjęcia ze zbiorów Kazimierza Gruszczyńskiego.

Helena i Czesław Gruszczyńscy z synami. Pierwszy od lewej Konrad obok Mieczysław, Rajmund i Leszek.

 

 

Zdjęcie ze zbiorów Kazimierza Gruszczyńskiego.

Leszek i Konrad Gruszczyńscy. 1929 rok.

 

Zdjęcie ze zbiorów Kazimierza Gruszczyńskiego.

Konrad Gruszczyński. Lipiec 1943 roku.

 

Zdjęcie ze zbiorów Kazimierza Gruszczyńskiego

 

 

Kobieta w czerni 

Odpis zupełny Aktu Urodzenia Konrada Gruszczyńskiego.

 

Skan dokumentu udostępniony przez Kazimierza Gruszczyńskiego.

Karta poszukiwań ze zbiorów Biura Informacji i Poszukiwań PCK.

Pismo ze zbiorów Biura Informacji i Poszukiwań PCK.

Zdjęcie symbolicznego grobu Konrada Gruszczyńskiego na cmentarzu Powązkowskim.

 

Zdjęcie udostępnione przez Marcina Kwietnia.

Uwaga!

Na nagrobku podana została błędna data urodzenia Konrada Gruszczyńskiego.

Zdjęcia Konrada Gruszczyńskiego wykonane w czasie okupacji przez Ryszarda Barcikowskiego znajdują się na stronie z biogramem Ryszarda Barcikowskiego