"Karski" - Bromke Adam

Adam Bromke.

Świadectwo urodzenia Adama Bromke.

 

Ze zbiorów Ewy Bonieckiej Bromke.

Kronika Zastępu Dęby prowadzona od stycznia do sierpnia 1944 roku.

 

Kronika znajduje się w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

Legitymacja Odznaki Pamiątkowej AK.

 

Ze zbiorów Ewy Bonieckiej Bromke.

Adam Bromke.

Spotkanie Kolegów z baterii. Zbigniew Martyński i Adam Bromke.

 

Ze zbiorów Jana Wawszczyka.

Wizyta Ewy Lorentz i Jana Wawszczyka u Adama Bromke - 2008 rok.

 

Ze zbiorów Jana Wawszczyka.

Adam Bromke i Jan Wawszczyk. Lipiec 2008 r.

 

Ze zbiorów Jana Wawszczyka.

Okładka książki Adama Bromke "Polak w świecie"

Pogrzeb Adama Bromke.

Grób Adama Bromke.

 

Ze zbiorów Jana Wawszczyka.