"Rudzki" - Bieńkowski Jerzy

Jerzy Bieńkowski.

Jerzy Bieńkowski na punkcie obserwacyjnym w budynku przy ul. Chmielnej.

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP

Zaświadczenie weryfikacyjne Jerzego Bieńkowskiego
- Londyn 2 czerwca 1947 r.

 

Ze zbiorów Studium Polski Podziemnej w Londynie
udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego.

Po lewej Jerzy Bieńkowski obok Adam Bromke.
Zdjęcie wykonane w Londynie w 1947 r.


Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
Grób Jerzego Bieńkowskiego
na Starych Powązkach w Warszawie.