"Malicki" - Bogdanowicz Stefan

Stefan Bogdanowicz.

Odwrotna strona fotografii towarzyszącej Stefanowi Bogdanowiczowi w obozie jenieckim.

 

Ze zbiorów rodzinnych.

Zaświadczenie weryfikacyjne Stefana Bogdanowicza.

 

Ze zbiorów rodzinnych.

Legitymacja odznaczenia Krzyżem AK.

 

Ze zbiorów rodzinnych.

Wywiad ze Stefanem Bogdanowiczem.

 

Ze zbiorów rodzinnych.

Okładka książki "Wielka Gra"
przygotowanej przez zespół pod kierownictwem Stefana Bogdanowicza.