"Ruskin" - Gromulski Stanisław

Stanisław Gromulski.

Stanisław Gromulski - tenis.

 

Zdjęcie ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

Stanisław Gromulski 4 od lewej.

 

Zdjęcie ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego.

Dokument z PCK.

 

Udostępniony przez Stanisława Maliszewskiego.

Tablica z pierwszej mogiły Stanisława Gromulskiego.

 

Tablica znajduje się na wystawie w Muzeum Historycznego m.st. Warszawy.

 

Ze zbiorów Rodziny Maliszewskich.