"Zawisza" - Czuba Jerzy

Jerzy Czuba ok. 1945 r. i w 2008 r.
Odpis Aktu Chrztu Jerzego Czuby.

Ze zbiorów Elżbiety Czuba udostępnione przez Marka Czubę.
Orzełek z powstańczej czapki Jerzego Czuby.

Ze zbiorów Marka Czuby.
Legitymacja żołnierza Armii Krajowej należąca do Jerzego Czuby.

Ze zbiorów Bogdana Bednarczyka.
Numer obozowy,tzw nieśmiertelnik należący do Jerzego Czuby.

Ze zbiorów Marka Czuby.
Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego.

Ze zbiorów Elżbiety Czuba udostępnione przez Marka Czubę.
Fragment wspomnień Jerzego Czuby. Rękopis.

Ze zbiorów Marka Czuby.
Zjazd Żbikowców w 1994 roku. Od lewej Jerzy Czuba, Zdzisław Szczepański i Janusz Oskar Królikowski.

Zdjęcie wykonał i udostępnił Marek Czuba.
Zjazd Żbikowców w 1994 roku. Od lewej Andrzej Czałbowski, Adam Bóbr, Krystyna Kamać-Panek i Jerzy Czuba.

Zdjęcie wykonał i udostępnił Marek Czuba.
Zjazd Żbikowców w 1994 roku.

Zdjęcie wykonał i udostępnił Marek Czuba.