"Michał Romer" - Dąbkowski Włodzimierz

Włodzimierz Dąbkowski
Włodzimierz Dąbkowski przy lekturze Biuletynu Informacyjnego.
 
Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP.
Książeczka uposażenia oficera
- Dąbkowskiego Włodzimierza wystawiona 16 lipca 1945 roku

Ze zbiorów Zbigniewa Dąbkowskiego - syna Włodzimierza.
Książeczka uposażenia oficera
- Dąbkowskiego Włodzimierza wystawiona 16 lipca 1945 roku.

Ze zbiorów Zbigniewa Dąbkowskiego - syna Włodzimierza.
Karta przeniesienia ppor. Dąbkowskiego Włodzimierza z 29.3.1946 roku.

Ze zbiorów Zbigniewa Dąbkowskiego - syna Włodzimierza.
Tymczasowe zaświadczenie dla ppor. Dąbkowskiego Włodzimierza
oficera Armii Polskiej na Wschodzie. Wystawione 1.IV.1946 r.

Ze zbiorów Zbigniewa Dąbkowskiego - syna Włodzimierza.
Zaświadczenie PUR z 4.6.1946 roku o przybyciu do Polski.

Ze zbiorów Zbigniewa Dąbkowskiego - syna Włodzimierza.
Legitymacja Wojskowa Oficera Rezerwy.Wystawiona 6.11.1950 r.

Ze zbiorów Zbigniewa Dąbkowskiego - syna Włodzimierza.
Dyplom uznania dla Dąbkowskiego Włodzimierza. Gdański 12.10.1989 r.

Ze zbiorów Zbigniewa Dąbkowskiego - syna Włodzimierza.
Grób Włodzimierza Dąbkowskiego na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.