"Hercuń" - Bogdanowicz Jerzy

Jerzy Bogdanowicz.

Ślubna fotografia Jerzego Bogdanowicza i Anny Leskiewicz.

 

Pobrane z portalu medycznego.

Pożegnanie.

 

Ze zbiorów Marianny Owczarskiej.