"Lew" - Wójtów Lesław

W zapisie figuruje imię Leslawus. Nazwisko ojca zapisane w księdze brzmi Wojtów.

Akt chrztu Lesława Wójtów.

Zapis pochodzi z księgi parafii św. Floriana w Krakowie.

Wizytę w Parafii i zdjęcia wykonała w lutym 2012 r. Małgorzata Sieradzka Fleituch córka Janiny Sieradzkiej z domu Wewiórskiej ps. "Zawadzka"
Odpis zupełny aktu urodzenia Leszka Wójtowa.

Ze zbiorów prywatnych.
Leszek Wójtów w Lilford – czerwiec 1949 r.

Zdjęcie ze zbiorów Małgorzaty Scheiner - siostrzenicy Leszka Wójtów.
Leszek Wójtów w Lilford - 1952 rok.
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Józefa Jundziuka a udostępnił je Bogumił Ulanicki z Leicester.
Józef Jundziuk był uczniem Leszka Wójtówa w Średniej Szkole Technicznej im. T. Kościuszki w Lildord w latach 1949-1952. Leszek Wójtów w tym czasie był głównym inżynierem warsztatów i wykładał technologię i metalurgię. Szkoła ta istniała do 1957 roku.
Pan Józef Jundziuk trzeci od lewej w górnym rzędzie uczniów.
W informacjach jakie trafiły do Archiwum występuje również pisownia nazwiska Pana Józefa jako Jundzill.
Wystawa prac uczniów Leszka Wójtowa.
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Józefa Jundziuka a udostępnił je Bogumił Ulanicki z Leicester.
Grupa uczniów - wychowanków Leszka Wójtowa z księdzem.
Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Józefa Jundziuka a udostępnił je Bogumił Ulanicki z Leicester.
Leszek Wójtów – czerwiec 1954 r.

Zdjęcie ze zbiorów Małgorzaty Scheiner - siostrzenicy Leszka Wójtów.
Leszek Wójtów z żoną Wierą
Zdjecie udostępniła Danuta Ludwiniak - siostrzenica Leszka Wójtów
Nekrolog z Dziennika Polskiego.

Udostępniony przez Grzegorza Piskorskiego Zastępcę Dyrektora Polskiej Biblioteki w Londynie.
Grób Leszka Wójtowa na cmentarzu w Leicester.

Zdjęcie udostępnione przez Chrisa Powis z Leicester.
Grób Leszka Wójtowa na cmentarzu w Leicester.

Zdjęcie udostępnione przez Chrisa Powis z Leicester.
Plan cmentarza w Leicester.
Zdjęcie udostępnione przez Chrisa Powis z Leicester.
Plan grobów na cmentarzu w Leicester.
Zdjęcie udostępnione przez Chrisa Powis z Leicester.
Grób rodziców Leszka Wójtów - Anny i Antoniego Wójtów na Starych Powązkach w Warszawie.
Zdjęcie wykonał Jan Wawszczyk.
Grób Krystyny Kuczewskiej z domu Wójtów - siostry Leszka Wójtówa na cmentarzu Służewieckim w Warszawie ul. Wałbrzyska.

Zdjęcie wykonał Jan Wawszczyk.
Grób Stanisława Wójtów - brata Antoniego, wujka Leszka na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zdjęcie wykonała w lutym 2012 r. Małgorzata Sieradzka Fleituch córka Janiny Sieradzkiej z domu Wewiórskiej ps. "Zawadzka"
Tabliczka na grobie Stanisława Wójtów - brata Antoniego, wujka Leszka na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Zdjęcie wykonała w lutym 2012 r. Małgorzata Sieradzka Fleituch córka Janiny Sieradzkiej z domu Wewiórskiej ps. "Zawadzka"