"Żuk" - Szczepański Zdzisław

Świadectwo Dojrzałości Zdzisława Karola Szczepańskiego

Ze zbiorów Liceum Reytana w Warszawie.
Pierwsza strona listu Zdzisława Szczepańskiego do Anny Leskiewicz.
List napisany był w obozie jenieckim.

Ze zbiorów Anny Leskiewicz ps. "Orlicz".
Praca Zdzisława Szczepańskiego wykonana w Oflagu VIIA 22 października 1944 roku.

Ze zbiorów Adama Bobra.
Praca Zdzisława Szczepańskiego wykonana w Oflagu VIIA - 1945 rok.

Ze zbiorów Adama Bobra
Bon towarowy przekazany przez Zdzisława Szczepańskiego.

Ze zbiorów Zbigniewa Martyńskiego
Nekrolog.

Ze zbiorów Archiwum 2 HBAP "Żbik".
Grób Zdzisława Karola Szczepańskiego

Saint John the Evangelist Cemetery, Silver Spring, Maryland, United States