"?" - Sielużycka Grażyna

Grażyna Sielużycka w 1944 r

Grażyna Sielużycka z koleżankami
Otwock 31 V 1942

Zdjęcie ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner
 udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego

Grażyna Sielużycka - 1944 r.

Zdjęcie ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner
 udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego

od lewej Grażyna Sielużycka, NN, Jędrek Siedlecki "Kitajec".

Zdjęcie wykonane w Józefowie 21 maja 1944 r.


 Zdjęcie ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner
 udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego
Grażyna Sielużycka i Jędrek Jabłoński.
Lata 1943-1944.

 Zdjęcie ze zbiorów Urszuli Katarzyńskiej-Ballner
 udostępnione przez Muzeum Powstania Warszawskiego
tablica nagrobna
 na cmentarzu Parafii św. Jakuba w Skierniewicach,
 sektor 15, rząd 10, grób 2.