K0000
ARCHIWUMBiogram

Family name
Xxxxx
First name
Xxxxx
Middle name(s)

Date of birth  

Place of birth

Father’s name

Mother’s first name and her maiden name
Military rank

Function

AK Identity Card Serial Number 

POW serial number 

Date of death 

Place of burial


 
Galeria

Legend:

AK – Armia Krajowa (Home Army)
POW - Prisoner Of War
NSZ - Narodowe Siły Zbrojne - National Armed Forces,

""We were the army ..." - "Myśmy byli Armią ..."


tekst

 

 

Updated  


Warsaw Uprising Biographies in Warsaw Rising Museum - Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Oral History Archives in Warsaw Rising Museum - Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego


Central Museum of Prisoners-of-War in Łambinowice-Opole - Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


PERSONAL DATA (id. )

dane

Foundation for Polish-German Reconciliation - Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie