"Warska" - Boruch Anna

Nazwisko
Boruch
Imię Anna
Drugie - trzecie imię Danuta
Data urodzenia 1928-01-07
Miejsce urodzenia Wilno
Imię ojca Józef
Imię i nazwisko panieńskie matki Anna Dmochowska
Stopień plutonowy
Funkcja łączniczka
Nr Legitymacji AK 21.048
Numer jeniecki 46.672
Data śmierci 2012-08-27 w Devon
Miejsce pochówku

 


"Myśmy byli Armią ..."


BORUCH Anna Danuta – urodzona 7 stycznia 1928 w Wilnie, córka Józefa i Anny z domu Dmochowska, należała do plutonu artylerii przeciwlotniczej [Wspomnienie z Archiwum Historii Mówionej MPW.], harcerka - ps. “Warska”, łączniczka Oddziału “Żbik”, do konspiracji wprowadzona przez Janinę Growińską, zaprzysiężona w maju 1943 roku, m.in.roznosiła Biuletyn Informacyjny, pisała na maszynie na matrycach do powielania. Następnie przeszła szkolenie sanitarne i łącznościowe, t.j. robiła zwiady ulic (przejścia – bramy łączące 2 ulice itp.). Zapamiętała teren – Żelazna, Chłodna, Sienna, Chmielna aż do Marszałkowskiej. Na godz. “W” została przydzielona do 1 Baterii Artylerii Przeciwlotniczej na Żoliborzu jako łączniczka zgrupowania “Żywiciel” plut. 566, dowódca por. "Następ". Legitymacja AK 21.048. Po kapitulacji jeniec wojenny, nr obozowy 46.672, Gross-Lübars od 4-5 października do grudnia) i Oberlangen Stalag VI C (wyzwolona 12 kwietnia 1945 r), po wojnie kpr. w WAAF. W 1946 r pracowała w I Dywizji Pancernej gen. Maczka w Meppen, wiosną 1947 r. przyjechała do Anglii, latem 1947 r. uczestniczyła w kursie żandarmerii w Aldershot, w 1948 roku została zdemobilizowana. Zamieszkała w Anglii - ostatnio w Devon. Nazwisko po mężu Malinowska. Odznaczenia: Krzyż Walecznych,  Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Partyzancki, medal Akcji Burza. Zmarła nagle w Devon 27 sierpnia 2012 r.

Aktualizacja: 29.10.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko MALINOWSKA

Imię ANNA

Imię ojca JÓZEF

Imię matki ANNA

Data urodzenia 1928-01-07

Miejsce urodzenia WILNO

Uczestnik walk Powstanie Warszaw3skie

Jeniec wojenny przeżył

Data wzięcia do niewoli 1944-10

Miejsce osadzenia STALAG: VIC, XIA

Data zwolnienia 1945-04


Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych


DANE OSOBOWE

Nazwisko MALINOWSKA

Imię ANNA

Jeniec wojenny przeżył

Data wzięcia do niewoli 1944-10-01

Miejsce osadzenia OBÓZ JENIECKI

Data zwolnienia 1944-11-01

Uwięziony przeżył

Rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny

Data osadzenia 1944-12-01

Data zwolnienia 1945-04-01DANE OSOBOWE
nazwisko  BORUCH
imię  Anna
data urodzenia  1928-01-07
miejsce urodzenia  Wilno


INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
 Źródło: Autor: Bańkowska Felicja, Kabzińska Krystyna
Tytuł: Dziewczęta ze Stalagu VIC Oberlangen
Miejsce wydania: Warszawa
uczestnik walk  Powstanie Warszawskie
jeniec wojenny 
oboz jeniecki  Stalag VI C
miejsce osadzenia  Oberlangen
numer jeniecki  46672
 

Aktualizacja: 21.12.2011 r.