"Lubicz" - Liwanowska Janina

Nazwisko
Liwanowska
Imię Janina
Drugie - trzecie imię Jadwiga
Data urodzenia 1921-11-10
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Józef
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Rulska
Stopień strzelec
Funkcja sanitariuszka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 46.669
Data śmierci
Miejsce pochówku


Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


LIWANOWSKA Janina Jadwiga – urodzona 10 listopada 1921 r. w Warszawie, córka Józefa i Zofii z domu Rulska [Rólska], sanitariuszka - w Powstaniu miała własną apteczkę, pseudonim “Lubicz”, walczyła w Żywicielu – plut. 566, ranna trzykrotnie: przy ul. Krechowickiej 6, przy ul. Suzina i przy placu Wilsona. Obozy jenieckie: Gross Lübars i Oberlangen numer obozowy 46.669. Po wojnie strzelec w WAAF. Nazwisko po mężu Koralewska. Mieszka w Warszawie.

Aktualizacja: 12.07.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko KORALEWSKA

Imię JANINA

Data urodzenia 1921-11-10

Miejsce urodzenia WARSZAWA

Imię ojca JÓZEF

Imię matki ZOFIA

Jeniec wojenny przeżył

Data wzięcia do niewoli 1944

Miejsce osadzenia STALAG 11A

Data zwolnienia 1944

Jeniec wojenny przeżył

Data wzięcia do niewoli 1944

Miejsce osadzenia STALAG XIA

Data zwolnienia 1944

Jeniec wojenny przeżył

Data wzięcia do niewoli 1944

Miejsce osadzenia STALAG VIC

Data zwolnienia 1945


Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych


DANE OSOBOWE

Nazwisko KORALEWSKA

Imię JANINA

Nazwisko panieńskie Liwanowska

Imię ojca JÓZEF

Imię matki ZOFIA

Data urodzenia 1921-11-10

Miejsce urodzenia WARSZAWA

Jeniec wojenny przeżył
Data wzięcia do niewoli 1944-10-01
Miejsce osadzenia obóz jeniecki
Data zwolnienia 194-11-01
Uwięziony przeżył
Rodzaj uwięzienia obóz koncentracyjny
Miejsce osadzenia OBÓZ KONCENTRACYJNY
Data osadzenia 1944-12-01
Data zwolnienia 1945-04-01

Aktualizacja: 12.07.2010 r.