"Wadwicz" - Miks Nina

Nazwisko
Miks
Imię Nina
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1925-10-04
Miejsce urodzenia Radogoszcz
Imię ojca Eugeniusz Teodor
Imię i nazwisko panieńskie matki Ksenia Surkow
Stopień
Funkcja łączniczka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci 1991-01-21
Miejsce pochówku cm Ewang.-Augsb., Warszawa

Galeria


"Myśmy byli Armią ..."


Miks Nina urodzona 4 października 1925 w Rodogoszczy p. Łódź, córka Eugeniusza Teodora i Kseni Surkow. Maturę uzyskała w 1944 roku w Gimnazjum i Liceum im. Anny Wazówny w Warszawie.  Łączniczka, pseudonim “Wadwicz”, przydział na godz. “W” d-ctwo XXVpl-Mokotów. Nie brała udziału w Powstaniu Warszawskim. Po Powstaniu Warszawskim od grudnia 1944 r. do sierpnia 1946 r. mieszkała w Zakopanem, gdzie po wyzwoleniu pracowała w tamtejszym Oddziale PCK. W r. 1946 powróciła do Warszawy. W 1947 roku rozpoczęła studia historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień magisterski uzyskała w 1956 roku. W 1965 roku poślubiła Tadeusza Rudkowskiego. Była historykiem architektury i wnętrz; od 1954 r. aż do emerytury była pracownikiem Instytutu Historii Kultury Materialnej obecnie Instytut Historii Kultury Materialnej PAN. Zmarła 29.01.1991 w Warszawie i została pochowana na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim, kw. 52.

Aktualizacja: 11.06.2012 r.

Biogram uzupełniono na podstawie materiałów udostępnionych
przez Archiwum Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN