"Inka" - Milko Irena

Nazwisko
Milko
Imię Irena
Drugie - trzecie imię Maria
Data urodzenia 1923-11-13
Miejsce urodzenia Poznań
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień kapral pchor. / podporucznik
Funkcja k-tka WSK Baterii, łączniczka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci 1982 r.
Miejsce pochówku ?

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


MILKO Irena Maria – urodzona 13 listopada 1923 w Poznaniu, uczennica Szkoły Cecylii Plater – Zyberkówny w Warszawie. Odbyła służbę wojskową w szeregach: od 4 września 1940 r. do marca 1941 r. – Okręg Warszawa Mokotów (kolporterka prasy), od 1 kwietnia do sierpnia 1941 r. – rezerwa w związku z zagrożeniem, 1 września 1941 r. do 1 września 1942 r. Okręg Warszawa, XXV Ośr. Art. Plotn. Mokotów. Sekcyjna sekcji łączniczek, od 1 września 1942 r. do 1 stycznia 1943 r. Oddział V/O Szt. K. Gł. Komórka “R.”- sekcyjna sekcji łączniczek, 1 styczeń do 31 sierpnia 1943 r. Oddział V/O Szt. K. Gł. XXV Ośr. Art. Plotn. Drużynowa drużyny łączniczek, 1 września 1943 r. do 1 lutego 1944 r. w konspiracyjnej szkole pchor. – równolegle drużynowa drużyny łączniczek Ośr. Plotn., 1 luty do 31 lipca 1944 r. Okr. W-wa “Kedyw” Oddział Szturmowy, komendantka oddziału żeńskiego, 1 do 8 sierpnia 1944 r. Okr. W-wa Mokotów, Ośr. Art. Plotn. – komendantka, 8 sierpnia do 3 września 1944 r. Okr. W-wa Obwód V Mokotów, Wydz. Bezp. “ŁB” – referentka, 4 do 23 września 1944 r. Oddz. Szturm. Ośr. V Obw. V Rejon V – łączniczka, 23 września 1944 r. zabrana przez Niemców przy kapitulacji Mokotowa - komendantka drużyn harc. ŻBIK i WSK w Baterii, pseudonim “Inka”, “Maria Wierzbicka-Witwicka”, “Stasia”, kpr. pchor./ ppor.. Odznaczona KW. Nazwisko po mężu Więckowska. Zmarła w 1982 r.

Aktualizacja: 02.06.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego