"Tomek" - Dziubałtowski Kazimierz

Nazwisko
Dziubałtowski
Imię Kazimierz
Drugie - trzecie imię Seweryn
Data urodzenia 1922-06-02
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Seweryn
Imię i nazwisko panieńskie matki Eugenia Karolina Rogalska
Stopień plutonowy podchorąży
Funkcja k-dt Żbik-a, z-ca d-cy Bat.
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki -----
Data śmierci 1944-09-24
Miejsce pochówku Powązki, Warszawa
 

"Myśmy byli Armią ..."


DZIUBAŁTOWSKI Kazimierz Seweryn – urodzony 2 czerwca 1922 r. [Informacja na podstawie Wyciągu z ksiąg ludności niestałej domu nr 65 –5399 przy ulicy Dzikiej Kom. V. Sporządzonego 22 lutego 1927 r.] w Warszawie, syn Seweryna i Eugenii Karoliny z domu Rogalska. Harcerz Gniazdo “Żwawy Burek”, pseudonim “Żbik”, z-ca k-dta Żbika / k-dt Żbika. W Oddziale “Żbik” od 10 listopada 1939 r. z-ca d-cy Harcerskiego Oddziału Wojskowego ds. wojskowych, w lutym 1941 r. d-ca HOW, w latach 1942/43 w szkole podchor. – kpr.. W 1943 r. kończy kurs instruktorski w Kręgu im. Andrzeja Małkowskiego [Krąg im. Andrzeja Małkowskiego kierowany przez podharcmistrza Zbigniewa Brydaka “Krasnoludka” był kręgiem “wędrującym”. Raz działał samodzielnie, raz związany był z Szarymi Szeregami, następnie z Hufcami Polskimi.]. od 1943 r. d-ca plutonu art. plot., 1943/1944 z-ca dowódcy 2 Baterii – plutonowy pchor. [Uzupełnienie na podstawie materiałów udostępnionych przez Adama Bobra pseudonim “Jaxa” w 2009 r.], pseudonimy “Tomek”, “Plichta”, “Korzecki”, plut. pchor.; przydzielony do d-ctwa. XXV pl na Mokotowie, walczył w pułku Baszta na Mokotowie. W powstaniu Warszawskim dca IV plutonu kompanii B-2 baonu “Bałtyk” pułku “Baszta”. Zweryfikowany jako odznaczony VM V klasy na mocy rozkazu Dowódcy AK nr 512 z 2 października 1944 r. (SPP, Londyn, akta Komisji Weryfikacyjnej AK). Nr krzyża 12908 (lista biura Kapituły Orderu Wojennego VM, Londyn, s. 43, tu – kapral “Tomek”). Wykaz M. Skoczka, Londyn 1987, s. 226; Wykaz Z.P. Wesołowskiego, Miami 1992, s. 549, 725 (w obu wykazach – kapral “Tomek”) [Wielka Ilustrowana ENCYKLOPEDIA Powstania Warszawskiego.]. Zmarł 24 września 1944 r. w Warszawie (poległ w walce przy ul. Odyńca). Pochowany w Warszawie na Powązkach Wojskowych kwatera A-26, rząd 3, grób 10

UWAGA
Data śmierci Kazimierza Dziubałtowskiego:

na podstawie przeprowadzonych ekshumacji (wykaz z Archiwum Państwowego m.st. Warszawy - 24 sierpnia 1944 r.
ta sama data śmierci występuje w dokumentacji Cmentarza Powązki Wojskowe.
Na grobie figuruje data śmierci: 25 września 1944 r.
Według zaświadczenia wydanego 29 kwietnia 1946 r. przez Komisję Likwidacyjną b. A.K.  - data śmierci: 23 września 1944 r..
L.M. Bartelski w książce "Mokotów 1944" na str.573 podaje datę śmierci: 25 września 1944 r..
Archiwum 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej "Żbik" przyjęło jako datę śmierci 24 września 1944 r..

Aktualizacja: 16.07.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Archiwum Państwowe m.st. Warszawy

protokół ekshumacji poz. 326