"Bill" - Biliński Zbigniew

Nazwisko
Biliński
Imię Zbigniew
Drugie - trzecie imię Leszek
Data urodzenia 1923-01-30
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Stanisław
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Różycka
Stopień podporucznik
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 102.167
Data śmierci 2013-01-14
Miejsce pochówku Cmentarz Witomiński w Gdyni

 

"Myśmy byli Armią ..."


BILIŃSKI Zbigniew Leszek – urodzony 30 stycznia 1923 r. w Warszawie, syn Stanisława i Zofii z domu Różycka. Mieszkał w Warszawie na ul. Pługa 1 m. 3. W konspiracji od 1942 r., w Powstaniu Warszawskim - Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna “Broda 53” - batalion “Zośka” - 2. kompania “Rudy” - I pluton “Sad” - 1. drużyna. W nocy 5/6.04.1944 uczestniczył w akcji wysadzenia mostu na Wisłoku pod Tryńczą. W batalionie “Zośka” uchodził za wielkiego speca od wymyślania i budowy różnego rodzaju skrytek na broń, prasę, dokumenty i materiały szkoleniowe. Podporucznik, pseudonim “Bill”, przydzielony do 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” po 15 września 1944 r. (oficer bez przydziału). Po kapitulacji w obozach w Lamsdorf nr jeniecki 102.167 i od 19 października 1944 r. Oflag VIIA w Murnau. Po wyzwoleniu  obozu przez Amerykanów dostał się do II -go Korpusu do Włoch. Przeszedł intensywne szkolenie i wcielony został do 2 Batalionu Komandosów Zmotoryzowanych.  Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Mieszkał w Gdyni. Zmarł 14 stycznia 2013 r. Pochowany został 18 stycznia 2013 r. na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni, sektor 78, rząd 13, grób 3.

Aktualizacja: 05.10.2013 r.
18.05.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 18801)

Nazwisko: BILIŃSKI

Imię Zbigniew

Drugie imię Leszek

Data urodzenia 1923-01-30

Miejscowość Warszawa

Imię ojca STANISŁAW

Imię i nazwisko panieńskie matki ZOFIA RÓŻYCKA

Adres przed wojną Tomaszewscy, Warszawa Hożastr. 47

Stopień wojskowy Hauptmann

Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Pseudonim BILL

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 102.167

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 10

Dzień przeniesienia 19

Miejsce przeniesienia Oflag VII A


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344, Versetzt am 19.10.1944. nach Oflag VII A


DANE OSOBOWE


nazwisko 

BILIŃSKI

imię 

Zbigniew

data urodzenia 

1923-01-30

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACHŹródło: Autor: opracował Tomasz Łabuszewski

Tytuł: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

uczestnik walk 

Powstanie Warszawskie

stopień wojskowy 

ppor.

jeniec wojenny 


numer jeniecki 

102167

dodatkowe informacje 

Oflag VII-A Murnau.