" ? " - Zarembina Maria

Nazwisko
Zarembina
Imię Maria
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci
Miejsce pochówku

Galeria


"Myśmy byli Armią ..."


ZAREMBINA [ZARĘBINA?] Maria - zgłosiła się ochotniczo do 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik”, mieszkanka ul. Chmielnej 67 – I piętro - w sekcji gospodarczej od sierpnia 1944 do kapitulacji. Jedna z ofiarnych kobiet, które zgłosiły się na ochotnika do pomocy przy organizowaniu codziennego życia Powstańcom.

Aktualizacja: 28.10.2013 r.
22.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego