"Longin" "Longinus" - nazwisko i imię nieznane

Nazwisko
 
Imię  
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


NN ps. “Longin – Longinus” - w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w III plutonie kanonier, przeniesiony z III plutonu do sekcji technicznej; w oddziale “Żbik” do kapitulacji.

Aktualizacja: 22.06.2010 r.