"Wisła" "Wisełka" - Drewniak Mirona

Nazwisko
Drewniak
Imię Mirona
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1929.10.22
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień strzelec
Funkcja sanitariuszka
Nr Legitymacji AK 11.314
Numer jeniecki
Data śmierci
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


DREWNIAK Mironaurodzona 22 października 1929 r. w Warszawie. W powstaniu sanitariuszka w patrolu dowódcy Obiektu I, patrol “Buńki”, potem w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik”, pseudonimy: “Wisła”, “Wisełka”. Leg. AK 11.314. Po kapitulacji wyszła z ludnością cywilną. Po wojnie mieszkała w Gorzowie Wielkopolskim.

Aktualizacja: 13.07.2012 r. 


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego