"Orwid" - Zabłocka Anna

Nazwisko
Zabłocka
Imię Anna
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień
Funkcja sanitariuszka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki -----
Data śmierci 1944-08-06
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


ZABŁOCKA Anna - łączniczka, pseudonim “Orwid”. Wysłana razem z Anną de Phull z meldunkiem do Komendy Gurta. Zginęła 6 sierpnia 1944 r.

[dotychczas występowała jako NN. Maria Rzewuska z d. Jezierska w styczniu 2010 r. podała Janowi Wawszczykowi nazwisko sanitariuszki “Orwid”]

Aktualizacja: 22.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego