"Bogdańska" - Jezierska Maria

Nazwisko
Jezierska
Imię Maria
Drugie - trzecie imię Krystyna
Data urodzenia 1924-06-15
Miejsce urodzenia Stebnik
Imię ojca Mieczysław
Imię i nazwisko panieńskie matki Zdzisława Kulczycka
Stopień kapral
Funkcja k-tka sanitariuszek
Nr Legitymacji AK 11378
Numer jeniecki 106843
Data śmierci 2015-11-06
Miejsce pochówku Francja

 

"Myśmy byli Armią ..."


JEZIERSKA Rzewuska Maria Krystyna urodzona 15 czerwca 1924 r. w Stebniku [na Podkarpaciu między Drohobyczem a Bolesławiem], córka Mieczysława i Zdzisławy z domu Kulczycka. Siostra Teresy pseudonim "Pilawa" i Krzysztofa pseudonim "Toporczyk". W okresie okupacji uczennica szkoły pielęgniarskiej, w konspiracji i Powstaniu sanitariuszka, patrolowa, pseudonim “Bogdańska”, kapral, od listopada 1941 r. do grudnia 1942 r. kolporterka na Czerniakowie (poza Oddz. ŻBIK). Od 4 stycznia 1943 r. zatrudniona była w Warszawskiej Szkole Pielęgniarek przy Szpitalu Miejskim im. Dz. Jezus. W ŻBIK-u od stycznia 1943 do 5 października 1944 r., komendantka służby sanitarnej Baterii. Matura w 1942 roku w Liceum Humanistycznym pod wezwaniem Św. Zofii w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 8. Legitymacja AK nr 11378, obozy jenieckie: Lamsdorf, Mühlberg, Chemnitz, Hartmansdorf, Oberlangen, numer jeniecki 106834. Po wyzwoleniu obozu oddelegowana do Francji, by zapoznać skupiska mieszkających tam Polaków z działalnością Armii Krajowej, z przebiegiem akcji “Burza” i Powstania Warszawskiego. 8 września w Paryżu wyszła za mąż za Tadeusza Rzewuskiego. Do 1964 r. nie pracowała prowadząc dom i wychowując siedmioro dzieci. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki pracowała do 1983 r. m.in. jako przełożona pielęgniarek w klinice św. Ludwika w Poissy. Mieszkała we Francji. Zmarła 6 listopada 2015 r. w szpitalu w Saint Nazaire (Loire Atlantique).

Aktualizacja:08.11.2015
07.12.2014
21.06.2010


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego