"Zawadzka" - Wewiórska Janina

Nazwisko
Wewiórska
Imię Janina
Drugie - trzecie imię Zofia
Data urodzenia 1926-10-14
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Stanisław Janusz
Imię i nazwisko panieńskie matki Helena Rogalska
Stopień starszy strzelec
Funkcja łączniczka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 106.844
Data śmierci
Miejsce pochówku

"Myśmy byli Armią ..."


WEWIÓRSKA Janina – urodzona 14 października 1926 r. w Warszawie, córka Stanisława Janusza i Heleny z Rogalskich. W konspiracji od jesieni 1943 r. w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik”. Miejsce oczekiwania w godz. “W” ul. Smolna 10. W Powstaniu łączniczka, pseudonim “Zawadzka” “Janina”. Obozy jenieckie: Lamsdorf nr jeniecki 106.844, Mühlberg, Artbeitskomando Chemnitz, Oberlangen. Po wyzwoleniu pełniła służbę w RAF w Holandii i Wielkiej Brytanii. Powrót do kraju w 1946 r. W roku akademickim 1946/1947 rozpoczęła studia w krakowskiej Akademii Górniczo – Hutniczej. W 1952 r. ukończyła Wydział Komunikacyjny AGH z tytułem magistra inżyniera. Nazwisko po mężu Sieradzka. Po studiach zamieszkała na stałe w Rzeszowie i pracowała w WSK-Rzeszów do emerytury w roku 1984, a w 1994 przeniosła się do Krakowa gdzie mieszka do dziś.

Data urodzenia Janiny Wewiórskiej na podstawie dowodu osobistego. W wielu materiałach błędnie podawane jest nazwisko Wiewiórska zamiast Wewiórska. Sprostowania nazwiska dokonała córka Janiny Sieradzkiej z domu Wewiórskiej.

Aktualizacja: 04.01.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania WarszawskiegoDANE OSOBOWE


nazwisko 

WEWIÓRSKA

imię 

JANINA

imie ojca 

STANISŁAW

imie matki 

HELENA

data urodzenia 

1926-10-14

miejsce urodzenia 

WARSZAWA

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACHŹródło:
Fundacja Polsko-Niemieckie pojednanie

uczestnik walk 

Powstanie Warszawskie

jeniec wojenny 

przeżył

data wzięcia do niewoli 

1944-10

miejsce osadzenia 

STALAG IV F

data zwolnienia 

1945-03

źródło:http://straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie. Dostęp 04.01.2012r.DANE OSOBOWE


nazwisko 

WEWIÓRSKA

imię 

Janina

data urodzenia 

1926-10-15

miejsce urodzenia 

Warszawa

Uwaga: Błędna data urodzenia.

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH


 
Źródło:
Autor: Bańkowska Felicja, Kabzińska Krystyna

Tytuł: Dziewczęta ze Stalagu VIC Oberlangen

Miejsce wydania: Warszawa


uczestnik walk 

Powstanie Warszawskie

jeniec wojenny 


oboz jeniecki 

Stalag VI C

miejsce osadzenia 

Oberlangen

numer jeniecki 

106844

źródło:http://straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie. Dostęp 04.01.2012r.


Aktualizacja:  04.01.2012 r.