"Tancred" - Reinhard Barbara Danuta

Nazwisko
Reinhard
Imię Barbara
Drugie - trzecie imię Danuta
Data urodzenia 1929-05-18
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Walery
Imię i nazwisko panieńskie matki Maria Pilaska
Stopień szeregowy
Funkcja łączniczka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci 2005-10-20
Miejsce pochówku Powązki, Warszawa

 

"Myśmy byli Armią ..."


REINHARD Barbara Danuta – urodzona 18 maja 1929 roku w Warszawie, córka Walerego i Marii z domu Pilaska. Początkowo mieszkała w Mławie. W roku szkolnym 1943/1944 uczennica III klasy gimnazjum Szkoły Cecylii Plater – Zyberkówny w Warszawie. Przed Powstaniem mieszkała w Warszawie, ul. Okólnik 11 A. Łączniczka, pseudonim “Tancred” [“Tankret”]. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. "Żbik" do kapitulacji. Po kapitulacji Powstania wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Ukończyła Wydz. Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako adwokat a następnie jako radca prawny. Mieszkała w Warszawie. Powtórnie wyszła za mąż i wyjechała do Francji. Nazwisko po mężu Kalinowska Zak.  Dzieci – 2 synów: Adam i Rafał oraz dwoje wnucząt: Agnieszka i Krzysztof. Odznaczona Medalem Wojska [nr 28309 z 15.08.1948 r. Londyn - przyznany przez Szefa Sztabu Głównego MON], Odznaką Grunwaldzką [nr 48502 z 15.01.1972 r. przyznaną przez Naczelnego D-cę WP], Medalem za Warszawę 1939-45 [nr 122-73-144 z 15.06.1973 r. przyznanym przez Przewodniczącego Rady Państwa], Medalem Zwycięstwa i Wolności [nr 150-73-234 z 21.01.1974 r. przyznanym przez Przewodniczącego Rady Państwa], Krzyżem Armii Krajowej [przyznanym przez Londyn 30.11.1981 r.], Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski [nr 2606-84-43 z 18.07.1984r. przyznanym przez Przewodniczącego Rady Państwa] i Odznaką Weterana Walk o Niepodległość [ z 21.11.1995 r przyznaną przez Kier. Urzędu ds Kombatantów i osób represjonowanych]. Należała do Związku Powstańców Warszawskich od 1984 roku, była również członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Zmarła w Warszawie 20 października 2005 r. pochowana na cmentarzu na Starych Powązkach.

Aktualizacja: 4.08.2012

Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego