"Orska" - nazwisko i imię nieznane

Nazwisko
 
Imię  
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień
Funkcja łączniczka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


NN ps. “Orska” - łączniczka, przeniosła się do innego Oddziału w sierpniu 1944 r. Brak informacji.

Aktualizacja: 18.06.2010 r.