"Modrzewska" - Loga Irena

Nazwisko
Loga
Imię Irena
Drugie - trzecie imię Felicja Stanisława
Data urodzenia 1926-12-20
Miejsce urodzenia Śrem
Imię ojca Roman
Imię i nazwisko panieńskie matki Stanisława Warczyńska
Stopień strzelec
Funkcja łączniczka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 106.837
Data śmierci 2012-01-29
Miejsce pochówku cm. w Junikowie, Poznań
 

"Myśmy byli Armią ..."


LOGA  Irena Felicja Stanisława – urodzona 20 grudnia 1926 r. w Śremie, córka Romana i Stanisławy Warczyńskiej. Miejsce oczekiwania w godz. “W”, ul. Chmielna 57. Łączniczka w 2 plutonie w 2 Harc. Bat. Art. Plot. "Żbik", pseudonim “Modrzewska”. Obozy jenieckie: Lamsdorf nr jeniecki 106.837, Mühleberg, Altenburg, Oberlangen . Po wyzwoleniu obozu w Służbie Pomocniczej Kobiet w 1 Dywizji Pancernej, strzelec w WAAF. Powrót do kraju 26 listopada 1946 r. Mieszkała początkowo w Śremie, potem w Poznaniu. Ukończyła Studium Drogistowskie. Nazwisko po mężu Sławińska. Mieszkała w Poznaniu. Dzieci – córka. Zmarła 29 stycznia 2012 roku. Pogrzeb 2 lutego 2012 r. w Poznaniu na cmentarzu w Junikowie.

Aktualizacja: 2.02.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko: SŁAWIŃSKA

Imię IRENA

Data urodzenia 1926-12-20

Miejsce urodzenia ŚREM

Imię ojca ROMAN

Imię matki STANISŁAWA

Rodzaj prześladowania jeniec wojenny

Początek 1944-10

Koniec 1945-04

Kraj Niemcy

Miejsce STALAG VIC


Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych


Nazwisko: SŁAWIŃSKA

Imię IRENA

Nazwisko panieńskie LOŻANKA

Imię ojca ROMAN

Imię matki STANISŁAWA

Data urodzenia 1926-12-20
Miejsce urodzenia Śrem
Jeniec wojenny przeżył

Data wzięcia do niewoli 1944-10-01
Miejsce osadzenia obóz jeniecki

Data zwolnienia 1944-12-01
Uwięziony przeżył
Miejsce osadzenia obóz koncentracyjny

Data osadzena 1944-12-01

Data zwolnienia 1945-04-01


Aktualizacja: 18.06.2010 r.