"Tekla" - Kozłowska Wanda

Nazwisko
Kozłowska
Imię Wanda
Drugie - trzecie imię Michalina
Data urodzenia 1924-12-15
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Michał
Imię i nazwisko panieńskie matki Teresa Dziekowanska
Stopień strzelec
Funkcja łączniczka
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 106.841
Data śmierci 2008-01-30
Miejsce pochówku Warszawa

Galeria


"Myśmy byli Armią ..."


KOZŁOWSKA Wanda Michalina – urodzona 15 grudnia 1924 roku w Warszawie, córka Michała i Teresy z d. Dziekowanska. W konspiracji od 1942 r. łączniczka kapitana “Żbikowskiego” Kazimierza Konata w Zgrupowaniu WSOP. Brała udział w szkoleniu sanitarnym i łączności prowadzonym przez por. “Żuka” Witolda Zamędrowskiego. W Powstaniu Warszawskim w pierwszym dniu łączniczka kapitana “Ratusza” Władysława Brzezińskiego, dowódcy III Rejonu. Przydzielona 2 sierpnia 1944 r. do dowództwa IV Zgrupowania. 19 września przeniesiona do 1 kompanii, potem do 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik”, pseudonim “Tekla”. Obozy jenieckie: Lamsdorf numer jeniecki 106.841, Mühlberg, Altenburg, Oberlangen. Po wyzwoleniu służyła w ATS we Francji i Wielkiej Brytanii w WAAF. Studiowała dwa lata prawo w Oxfordzie i Tecnical Colege w Nottingham. Powróciła do kraju w 1950 r. Absolwentka Politechniki Łódzkiej, mgr inż. oraz studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warszawskim. Nazwisko po mężu Wojciechowska. Pełniła funkcję przewodniczącej środowiska “Gurt” przy ŚZŻAK w Warszawie. Zmarła 30 stycznia 2008 r. Pochowana na Starych Powązkach.

Do weryfikacji nazwisko panieńskie matki: TERESA TEKLA GRZYMAŁA DZIERŻANOWSKA I VOTO KOZŁOWSKA II VOTO GAŁECKA, 18 I 1900 - 12 I 1992, ŻOŁNIERZ WOJNY POLSKO BOLSZEWICKIEJ 1920

Aktualizacja: 31.08.2013
18.06.2010

Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Polski Czerwony Krzyż


DANE OSOBOWE

Nazwisko KOZŁOWSKA

Imię Wanda

Data urodzenia 1924-12-15

Miejsce urodzenia

Rodzice Michał, matka z d. Dziekowanska

Losy Dn. 01.10.1944r. została wzięta do niewoli niemieckiej w Warszawie. Stalag IV - B. Dn. 21.11.1944r. Stalag IV - F.

Nr jeńca 106.841.


Aktualizacja: 18.06.2010 r.