"Kim" - Glass Irena

Nazwisko
Glass
Imię Irena
Drugie - trzecie imię Teresa, Zofia
Data urodzenia 1928-08-13
Miejsce urodzenia Wilno
Imię ojca Stefan
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Minkiewicz
Stopień starszy strzelec
Funkcja łączniczka dowództwa baterii
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 106.845
Data śmierci 2011.06.11
Miejsce pochówku Stare Powązki, Warszawa


 

"Myśmy byli Armią ..."


GLASS Irena – urodzona 13 sierpnia 1928 r. w Wilnie, córka Stefana i Zofii z domu Minkiewicz. W konspiracji od maja 1943 r. Adres w okresie okupacji, ul. Saska 103 m. 3, w roku szkolnym 1943/1944 uczennica Szkoły Cecylii Plater – Zyberkówny w IV klasie gimnazjum o profilu zawodowym. W Powstaniu łączniczka, pseudonim “Kim”, przed kapitulacją awans do starszego strzelca. W “Żbiku” od maja 1943 roku do kapitulacji. Obozy jenieckie: Lamsdorf, Mühlberg, Altenburg (wyzwolona 12 kwietnia 1945 r.), numer jeniecki 106.845. Powróciła do kraju w 1945 r., w 1946 roku zdała maturę, w 1953 roku ukończyła Wydział Matematyki-Fizyki-Chemii na Uniwersytecie Warszawskim, pracowała jako asystent, potem adiunkt w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk. Odznaczona m.in. Krzyżem Armii Krajowej [Londyn 1972 r.], Warszawskim Krzyżem Powstańczym - w 1982 r. Mieszkała w Warszawie. Zmarła 11 czerwca 2011 roku. Pochowana  na Starych Powązkach w Warszawie 22 czerwca 2011 r. Kwatera 113/6/13.

Aktualizacja: 12.07.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Polski Czerwony Krzyż


DANE OSOBOWE

Nazwisko GLASS

Imię Irena

Data urodzenia 1928-08-13

Miejsce urodzenia Wilno

Rodzice Stefan , matka z d. Minkiewicz

Losy dnia 5.10.1944r. została wzięta do niewoli niemieckiej ; obóz jeniecki 318 nr jeńca 106.845 ; dnia 21.11.1944r. ze Stalagu IV-B przekazana do Stalagu IV-F


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko: GLASS

Imię Irena

Data urodzenia 1928-08-13

Miejsce urodzenia Wilno

Rodzice Stefan

matka z d.Minkiewicz

Rodzaj prześladowania jeniec wojenny

Początek 1944-10

Koniec 1945-04

Kraj Niemcy
Miejsce STALAG IVB

Aktualizacja: 18.06.2010 r.