"Orlicz" - Leskiewicz Anna

Nazwisko
Leskiewicz
Imię Anna
Drugie - trzecie imię Helena
Data urodzenia 1925-02-22
Miejsce urodzenia Bydgoszcz
Imię ojca Jerzy
Imię i nazwisko panieńskie matki Helena Sawicka
Stopień plutonowa podchorąży
Funkcja k-tka łączniczek Baterii
Nr Legitymacji AK tymczasowa nr 44
Numer jeniecki 106.835
Data śmierci 1999-09-05
Miejsce pochówku Louvain, Belgia

 

"Myśmy byli Armią ..."


LESKIEWICZ Anna Helena – urodzona 22 lutego 1925 r. w klinice w Bydgoszczy, córka Jerzego właściciela ziemskiego w Kawęcinie pow. Świecie i Heleny z Sawickich. W konspiracji w Szarych Szeregach, służba łącznościowa, pseudonimy: “Andrzej Boner” “Orlicz” “Ewa” “Górska”, matura na tajnych kompletach Szkoły Cecylii Plater – Zyberkówny w 1943 roku. Udział w małym sabotażu (podana wiosną 1944 r. do odznaczenia Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami). W Powstaniu dołączyła do macierzystego oddziału 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” 30 sierpnia [Rozkaz dzienny nr 22 z 30 sierpnia1944 r. Zgrupowania IV. Pkt III. Zgłoszenie się do oddziału macierzystego. “ W dniu dzisiejszym zameldowała się zwiadowczyni Orlicz Anna, jako do oddziału macierzystego. Wymienioną przydzielam do 2 bat.plot. na stanowisku d-cy drużyny obserwatorów. Zwiadowczyni Orlicz Anna dotychczas brała udział w akcji w “ŁB” Dzielnicy Mokotów.”] (poprzednio walczyła na Mokotowie). Kapral podchorąży, awansowana 1 września do stopnia plutonowego podchorążego. Komendantka łączniczek - dowódca drużyny obserwatorek w 2 Harc. Bat. Art. Plot “Żbik”, łączniczka d-cy XXVpl Mokotów, dwa razy przebyła trasę kanałami Mokotów-Śródmieście. Legitymacja tymczasowa AK nr 44 z 24 sierpnia 1944 r.. Obozy jenieckie: Lamsdorf od 1 grudnia 1944 do 3 marca 1945 r. (odmówiła przyjęcia awansu na podporucznika, by zostać w stalagu z grupą dziewcząt z 2 Baterii) nr jeniecki 106.835, następnie Arbeitskommando C 115 w Chemnitz, od 7 marca Stammlager IV F Hartmannsdorf, od 9 marca do 12 kwietnia Stalag VI C Oberlangen. Po wyzwoleniu w 1 Kompanii Specjalnej PWSK przy sztabie 1 Dywizji Pancernej. W dniu 27 grudnia 1945 r. wyszła za mąż w Brukseli za Jerzego Bogdanowicza. W 1947 r. uzyskała dyplom pomaturalnej 2-letniej Wyższej Szkoły Pielęgniarek w Brukseli z tytułem “Graduée de L’Ěcole Supérieure”. Pracowała w Louvain (w Instytucie Badań Europy Środkowej) i jako tłumaczka. Mieszkała w Belgii - troje dzieci: syn [zmarł mając 3-4 tygodnie], córka Krystyna i syn Marek. Zmarła 5 września 1999 r. pochowana 13 września 1999 r. w Louvain w Belgii.

Aktualizacja: 16.05.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego