"Czeremosz" - Paczkowski Tadeusz

Nazwisko
Paczkowski
Imię Tadeusz
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1927-07-29
Miejsce urodzenia Płock
Imię ojca Kazimierz
Imię i nazwisko panieńskie matki Jadwiga Kucharska
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 103.336 / 305.586
Data śmierci 2012-02-19
Miejsce pochówku Płock

 

"Myśmy byli Armią ..."


PACZKOWSKI Tadeusz - urodzony 29 lipca 1927 r. w Płocku, syn Kazimierza i Jadwigi z domu Kucharska. W 1941 roku został wraz z rodziną matki wysiedlony z Płocka, zamieszkał w Warszawie. Pod koniec września 1943 roku zaproponowano mu wstąpienie do 21 WDH. Przysięgę składał 21 stycznia 1944 roku na ręce Stanisława Gromulskiego. Był uczestnikiem 2 kursu zastępowych razem z Andrzejem Czałbowskim, Andrzejem Landau, Andrzejem Mieszczańskim, Tomaszem Wołowskim i “Prutem” – nazwisko nieznane. Harcerz w Gnieździe “Żwawy Burek” w drużynie “Orlęta”, pseudonim “Czeremosz”. Uczestnik zbiórek harcerskich w rejonie Czarnej Strugi na wschód od Warszawy. Uczestnik ćwiczeń w rejonie Czarnej Strugi i rejonie Jaktorowa i Międzyborowa w lasach między Żyrardowem a Grodziskiem z terenoznawstwa, czytania map, kartografii itd. W czasie okupacji mieszkał na ul. Nowy Zjazd 6. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w służbie obserwacyjno-alarmowej i łączności, pseudonim “Czeremosz”, kanonier, od września 1943 do kapitulacji. Jeniec obozu w Lamsdorf nr jeniecki 103.336 od 8 października do 11 listopada 1944 r.. Transportem specjalnym przewieziony został do Stalagu IV B w Mühlberg n/Łabą [tu strzelec Tadeusz Paczkowski otrzymał numer jeniecki 305.586. Następnie w grudniu 1944 r. w grupie 44 jeńców został przetransportowany do fabryki fajansu k/Drezna. Pod koniec kwietnia 1945 r. został ewakuowany na zachód - do Marienberga, gdzie przebywał do zakończenia wojny. Powrócił do kraju 25 maja 1945 roku do rodzinnego Płocka. W latach 1945 – 1949 uczęszczał do Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, gdzie uzyskał maturę, mimo pomyślnie zdanego egzaminu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – nie został przyjęty na studia z uwagi na akowską przeszłość ... Za zasługi w zbrojnej walce z okupantem niemieckim został m.in. uhonorowany Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Wojska. Mieszkał w Płocku. Zmarł 19 lutego 2012 roku i pochowany został na cmentarzu w Płocku.

Aktualizacja:06.05.2012 r. 


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 21217)

Nazwisko: Pankowski

Imię Tadeusz

Rok urodzenia 1928

Miesiąc urodzenia 7

Dzień urodzenia 29

Miejscowość Schrötzenberg

Imię ojca Kazimierz

Nazwisko panieńskie matki Kucharska

Adres do powiadomienia Leut. Kazimierz Pankowski, Oflag II D,

Stopień wojskowy Schütze

Jednostka wojskowa 15 Reg. A.K.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.336

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli W-u

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 18

Miejsce przeniesienia Stalag IV BUwagi Zugang von Warschau 8.10.44 zu M.Stammlager 344

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko PACZKOWSKI

Imię TADEUSZ

Data urodzenia 1927-07-29

Miejsce urodzenia PŁOCK

Imię ojca KAZIMIERZ

Imię matki JADWIGA

Rodzaj prześladowania jeniec wojenny

Początek 1944-10

Koniec 1944-11

Kraj Ziemie zachodnie

Miejsce STALAG 344

Początek 1944-12

Koniec 1945-04

Kraj Niemcy

Miejsce NEU SOERNEWITZ (MEISSEN)

Pracodawca STEINGUTFABRIK AG

Początek 1945-05

Koniec 1945-05

Miejsce STALAG 344,IVB


Aktualizacja: 18.06.2010 r.