"Sokół" - Makarczyk Wacław

Nazwisko
Makarczyk
Imię Wacław
Drugie - trzecie imię Tomasz
Data urodzenia 1928-01-19
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Kazimierz
Imię i nazwisko panieńskie matki Aniela Lubicz-Lipska
Stopień kanonier
Funkcja obs.- łącz.
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci 1986-06-23
Miejsce pochówku Powązki Wojskowe, Warszawa

 

"Myśmy byli Armią ..."


MAKARCZYK Wacław Tomasz – urodzony 19 stycznia 1928 r. w Warszawie, syn Kazimierza i Anieli z domu Lubicz-Lipska. Uczeń Szkoły Ziemi Mazowieckiej, od grudnia 1942 r. harcerz Gniazdo “Żwawy Burek” - Drużyna “Niedźwiadek”, ps. ,,Sokół”, zastępowy, przyboczny w drużynie “Niedźwiadek”. Wprowadzającym do drużyny był Zbigniew Martyński pseudonim "Gruda". Następnie uczęszczał do tzw. handlówki, którą uzupełniał na tajnych kompletach. Przed Powstaniem mieszkał w Warszawie ul. Śniadeckich 9. W 1943 roku ukończył kurs zastępowych, zwany Szkołą Rycerską. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w służbie obserwacyjno-alarmowej, łącznik kanonier - żołnierz AK pseudonim “Sokół”. Po przebytej chorobie powrócił ze szpitala do oddziału 31 sierpnia. Po kapitulacji wyszedł z ludnością cywilną. Jeden dzień przebywał w Ursusie - wraz z matką i bratem został wysiedlony do ziemi pińczowskiej - gmina Koszyce, wieś Jaksice (od października 1944 do maja 1945 roku), następnie po miesięcznym pobycie w Krakowie powrócił do Warszawy.  Po wojnie ukończył Liceum im. Stefana Żeromskiego. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1958 r. aż do śmierci w 1986 r., był pracownikiem naukowym Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (od 1973 r. jako docent). Doktorat i habilitacja w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Był jednym z inicjatorów utworzenia w ramach Klubu Krzywego Koła Sekcji Diagnostyki Społecznej (m.in. z Andrzejem Rażniewskim), która stała się zalążkiem instytutu badań opinii publicznej (OBOP). W latach 1945-47 członek młodzieży PSL, uczestnik akcji referendalnej. W latach 1948-49 członek ZAMP - został wyrzucony z tej organizacji z powodu "..., że nie podoba mu się kult Stalina". W latach 1950-54 wielokrotnie aresztowany i przesłuchiwany w Urzędzie Bezpieczeństwa w związku z udziałem w konspiracyjnej grupie "Personaliści" (kryptonim w aktach UB - "Wilki"). Odznaczony Medalem Wojska Polskiego (1 i 2) - potwierdzony w 1948 r., Krzyżem Armii Krajowej - przyznanym w 1977 r. Zmarł 23 czerwca 1986 r. na zawał serca, pochowany w Warszawie na Cmentarzu Wojskowym - kwatera A-22, rząd 4, grób 12.

Aktualizacja: 06.11.2013
27.07.2011


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego