"Szczerbina" - Eysymontt Janusz

Nazwisko
Eysymontt
Imię Janusz
Drugie - trzecie imię Kazimierz
Data urodzenia 1928-04-21
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Antoni
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Klukowska
Stopień starszy strzelec
Funkcja obs.- łącz.
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 103.304 / 305.770
Data śmierci 2020-09-29
Miejsce pochówku cm. Stare Powązki w Warszawie

 

"Myśmy byli Armią ..."


EYSYMONTT Janusz [W materiałach 21 WDH występuje jako Eysmont. W bazie danych CMJW występuje jako Eismondt] – urodzony 21 kwietnia 1928 r. w Warszawie, syn Antoniego i Zofii z domu Klukowska. W 1943 roku był członkiem Zastępu 430 Szarych Szeregów, następnie przez rok był w Szkołach Bojowych. Od 1944 roku harcerz 21 WDH - Gniazdo “Żwawy Burek” - Drużyna “Niedźwiadek”, zastęp "Vis", pseudonim “Szczerbina”. W Powstaniu Warszawskim obserwator - łącznik w służbie obserwacyjno-alarmowej 2 Harc. Bat. Art. Plot “Żbik”, pseudonim “Szczerbina”. W Żbiku od stycznia  do 15 sierpnia 1944 r., następnie w wytwórni granatów przy Zgrupowaniu "Chrobry II";  jeniec Stalagu 318 (344) w Lamsdorf nr jeniecki 103.304, następnie Stalagu IV-B Mühlberg/Elbe nr jeniecki 305.770 i Arbeitskommando Stalagu IV-G Oschatz. Do Polski wrócił w sierpniu 1945 roku. Matura w III Liceum Miejskim im. H. Kołłątaja w Warszawie zdana w 1947 roku. Następnie studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Matematyczno Fizycznym. Podczas studiów podjął pracę nauczyciele fizyki w Liceum im. Staszica na ul. Noakowskiego a następnie w Liceum im. K. Gottwalda na ul. Nowowiejskiej w Warszawie. Studia ukończone w 1952 roku. W 1954 roku zakończył pracę w szkolnictwie i rozpoczął pracę w Katedrze Fizyki Politechniki Warszawskiej, gdzie pracował do 1961 roku. Następnie pracował w Instytucie Chemii Przemysłowej , gdzie pracował aż do emerytury. Dzieci – jedna córka. Mieszkał w Warszawie. Zmarł 2020-09-29. Pochowany został na Starych Powązkach w Warszawie.

Aktualizacja: 29.06.2012 r.
14.10.2020 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 21153)

Nazwisko: EISMONDT

Imię JANUSZ

Data urodzenia 1929-04-21

Miejscowość Warschau

Imię ojca Antoni

Imię i nazwisko panieńskie matki Klukowska

Adres przed wojną Klukowska I., Podkowa Leśna, Lotnicza 3 Stopień wojskowy Gefreiter

Jednostka wojskowa 21 Inf.Reg.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.304

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 18

Miejsce przeniesienia Stalag IV B


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.44 zu M. Stammlager 344


Aktualizacja: 18.06.2010 r.