"Ryś" - Boreński Ryszard

Nazwisko
Boreński
Imię Ryszard
Drugie - trzecie imię Józef
Data urodzenia 1928-03-29
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Henryk
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Zawadzka
Stopień kanonier
Funkcja obs.- łącz.
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci 2018-02-21
Miejsce pochówku Cmentarz Północny w Warszawie

"Myśmy byli Armią ..."


BOREŃSKI Ryszard Józef - urodzony 29 marca 1928 r. w Warszawie syn Henryka i Zofii z Zawadzkich. Przed Powstaniem mieszkał w bursie, ul Senatorska 32. Przebywając w bursie RGO zetknął się z konspiracją. W konspiracji i w harcerstwie od jesieni 1942 roku. W 1942 roku wstąpił do “Zawiszaków” – Ul “Wisła” [w 1944 r. zdawał na zwiadowcę]. Był uczniem Prywatnej Szkoły Rolniczego Stanisława Wiśniewskiego na ul. Złotej 14. Od stycznia 1944 roku harcerz 21 WDH im. gen. Ignacego Prądzyńskiego - Gniazdo “Żwawy Burek”, drużyna “Orlęta”, zastęp “Kły i Pazury”, pseudonim “Ryś”. W 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Plot “Żbik” w I plutonie w służbie obserwacyjno - alarmowej i łączności, pseudonim “Ryś”. W Powstaniu obserwator – łącznik w służbie obserwacyjno – alarmowej 2 Harc. Bat. Art. Plot. Po kapitulacji wyszedł z ludnością cywilną. Od listopada 1944 do maja 1945 r. w oddziale NSZ w Jeżowie w pow. Brzeziny. Po wojnie ukończył Gimnazjum i Liceum Rolnicze w Bydgoszczy, następnie Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW w Warszawie. W 1964 r. uzyskał stopień dr nauk ekonomicznych. W latach 1953-1980 pracownik naukowy w Instytucie Ekonomiki Rolnej. W latach 1967/68 wykładowca na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Północnej Karoliny. Od października 1980 r. do stanu wojennego wiceprzewodniczący ZG Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa. W 1982 r. zmuszony do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Od 1984 roku. współpracował z organizacją “The Frienship Force”. Od 3 października 1994 roku przewodniczący koła “Gurt” przy Związku Powstańców Warszawskich, od czerwca roku 1996 przewodniczący Zjednoczonego Środowiska “Gurt”. Posiada ordery i odznaczenia: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1999 r.), Medal Wojska (Londyn – 1948 r.), Krzyż Armii Krajowej (Londyn – 1991 r.), Srebrny Krzyż “Za zasługi dla ZHP” z rozeta i mieczami (W-wa – 1991 r.), Warszawski Krzyż Powstańczy (W-wa – 1992 r.), Krzyż Partyzancki (W-wa – 1995 r.), “Medal za Warszawę 1939-1945” (W-wa – 1995 r.), Odznaka “Weteran walk o niepodległość” (1995 r.), Odznaka “Akcja Burza” (2003 r.), Medal “Pro Memoria” (2005 r.), Złota Odznaka PTE (1967 r.), oraz odznaki i medale od miasta Warszawy i województwa warszawskiego.W 2009 roku otrzymał nagrodę Miasta St. Warszawy. W maju 2010 r. awansowany do stopnia majora. Mieszkał w Warszawie. Zmarł 2018-02-21 w Warszawie.
Pożegnanie

Aktualizacja: 21.02.2018 r.
07.07.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego


Film 1


Film 2