"Kruk" - Czałbowski Andrzej

Nazwisko
Czałbowski
Imię Andrzej
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1928-07-27
Miejsce urodzenia Wilno
Imię ojca Zdzisław
Imię i nazwisko panieńskie matki Eugenia Sawicka
Stopień kanonier
Funkcja z-ca d-cy, od 15.08 d-ca SOA
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci 2005-07-31
Miejsce pochówku Powązki, Warszawa

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


CZAŁBOWSKI Andrzej – urodzony 27 lipca 1928 r. w Wilnie, syn Zdzisława i Eugenii z Sawickich, harcerz Gniazdo “Żwawy Burek”, drużyna “Orlęta”, zastępowy zastępu “Kły i Pazury”, pseudonim “Kruk”. W powstaniu patrolowy, kanonier. W “Żbiku” w służbie obserwacyjno-alarmowej i łączności, pseudonim “Kruk”, z-ca d-cy służby obserwacyjno-alarmowej. Od połowy sierpnia 1944 r. dowódca soa. Powrócił do służby po przebytej chorobie 29 września 1944 r. [Rozkaz dzienny nr 52 z 29.IX.1944 r. B-on Gurta pkt 2.]. Po kapitulacji wyszedł z ludnością cywilną z Warszawy. Po wojnie dziennikarz telewizyjny. Mieszkał w Warszawie. Zmarł 31 lipca 2005 r., pochowany na Starych Powązkach w Warszawie.

Aktualizacja: 18.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego