"Sum" - Wołowski Tomasz

Nazwisko
Wołowski
Imię Tomasz
Drugie - trzecie imię Maria
Data urodzenia 1928-08-10
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Władysław
Imię i nazwisko panieńskie matki Izabela Lipowska
Stopień kanonier
Funkcja obs.- łącz.
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


WOŁOWSKI Tomasz Maria – urodzony 10 sierpnia 1928 r. w Warszawie, syn Władysława i Izabeli z domu Lipowska. Od grudnia 1942 r. harcerz 21 WDH Gniazdo “Żwawy Burek” drużyna “Orlęta”, pseudonim “Sum”, zastępowy-instruktor; w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w służbie obserwacyjno – alarmowej - łączności w I a następnie III plutonie, patrolowy. Po kapitulacji wyszedł z ludnością cywilną. Wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe do Sagan (Żagania), gdzie pracował przy budowie lotniska doświadczalnego dla odrzutowców. W dniu 2 grudnia 1944 r. po wcześniejszych staraniach przeniesiony został do miejscowości Lübenau w Brandenburgii, gdzie wywieziono jego rodzinę. Pracowali razem w miejscowej przetwórni owocowo – warzywnej. Po zajęciu miasta 20 kwietnia 1945 r. przez Rosjan wrócił do kraju. W 1946 r. uzyskał maturę w liceum księży Marianów na warszawskich Bielanach. Studiował na Wydziale Dziennikarstwa Akademii Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ale magisterium uzyskał po studiach na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1951 r. Drugi tytuł magistra otrzymał po ukończeniu socjologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1960 – 61 studiował we Francji. W 1975 r. obronił pracę doktorską z filozofii gospodarczej na KUL. W 1989 r. przeszedł na emeryturę. Przez następne 5 lat był profesorem w Papieskim Wydziale Teologicznym. Mieszka w Warszawie.

Aktualizacja: 22.02.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

Archiwum Historii Mówionej w Muzeum Powstania Warszawskiego


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko: WOŁOWSKI

Imię TOMASZ

Data urodzenia 1928-08-10

Miejsce urodzenia WARSZAWA

Imię ojca WŁADYSŁAW

Imię matki IZABELA

Rodzaj prześladowania zatrudniony w przemyśle

Początek 1944-10

Koniec 1944-12

Kraj Polska

Miejsce STARA KOPERNIA

Pracodawca SAGOS GMBH

Początek 1945-01

Koniec 1945-04

Kraj Niemcy

Miejsce LUEBBENAU


Aktualizacja: 18.06.2010 r.