"Bochenek" - Twarowski Wacław

Nazwisko
Twarowski
Imię Wacław
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1921-02-10
Miejsce urodzenia Poznań
Imię ojca Wacław
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Szczeszek
Stopień bombardier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 103.470
Data śmierci 1995-03-23
Miejsce pochówku Poznań

Galeria


"Myśmy byli Armią ..."


TWAROWSKI Wacław - urodzony 10 lutego 1921 r. w Poznaniu, syn Wacława i Zofii z domu Szczeszek. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w III plutonie, pseudonim “Bochenek”, bombardier. Jeniec stalagu 318 (344) w Lamsdorf, nr jeniecki 103.470 przewieziony 21 października 1944 r. do Stalagu XVIII C.

Po wojnie, będąc jeszcze żołnierzem, studiował w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Rzymie. Później kształcił się w Technical Institute w Londynie. Ostatecznie wrócił do Poznania i podjął naukę w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych oraz na Wydziale Architektury Szkoły Inżynierskiej. Po studiach związał się z poznańską ASP. Zmarł 23 marca 1995 r. w Poznaniu.

Aktualizacja: 2.11.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 18528)

Nazwisko: Twarowski

Imię Wacław

Rok urodzenia 1921

Miesiąc urodzenia 3

Dzień urodzenia 7

Miejscowość Posen

Imię ojca Wacław

Nazwisko panieńskie matki Szczenak

Adres przed wojną Twrowska Zofia, Posen, Friedenstr. 25 w.1

Stopień wojskowy Schütze

Jednostka wojskowa 15 I.R. AK

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Pseudonim Bochenek

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.470

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 10

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC


Uwagi Zugang von Warschau 8.10.44 zu M.Stammlager 344 versetzt am 21.10.44.nach Stalag XVIII C


Aktualizacja: 18.06.2010 r.