"Sęk" - Szarras Wojciech

Nazwisko
Szarras
Imię Wojciech
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1924-12-30
Miejsce urodzenia Nurzec
Imię ojca Lucjan
Imię i nazwisko panieńskie matki Honorata Ługowska
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 105.153
Data śmierci 1992-03-22
Miejsce pochówku Sulejówek


"Myśmy byli Armią ..."


SZARRAS Wojciech – urodzony 30 grudnia 1924 r. w Nurcu, w pow. bielsko podlaskim, syn Lucjana i Honoraty z Ługowskich. W konspiracji - w szeregach Armii Krajowej od czerwca 1942 roku. W okresie  okupacji zdał maturę i studiował medycynę na tajnych kompletach. Przeszedł przeszkolenie ogólnowojskowe a następnie przeciwlotnicze w ramach 2 Harcerskiej Baterii Artylerii Przeciwlotniczej. W Powstaniu Warszawskim w 2 Harc. Bat. Art. Plot. "Żbik" w III plutonie, pseudonim “Sęk”, kanonier [w zbiorach rodzinnych zachowała się m.in. powstańcza opaska z nr plutonu 569]. Po kapitulacji jeniec obozu Lamsdorf Stalag 344 i Markt Pongau Stalag XVIII C; numer jeniecki 105.153. 1 maja 1945 roku przeniesiony na Artbeitskommando obozu Markt Pongau w miejscowości Landeck nad granicą ze Szwajcarią. W tym samym dniu Wermacht przekazał Go wraz z grupą jeńców  szwajcarskiej straży granicznej. W Szwajcarii został internowany i włączony do 5 p.p. II Dywizji Strzelców Pieszych gen. Prugar-Ketlinga.  Powrócił do kraju 26 listopada 1945 r., ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował kolejno w "PAGED" Polska Agencja Drewna w Warszawie – zaraz po powrocie do kraju, C. Hartwig S.A. Międzynarodowi Ekspedytorzy Biuro Terenowe w Warszawie – od 1 listopada 1950 do 31 sierpnia 1952 r., Centrala Deratyzacji, Dezynsekcji, Dezynfekcji Warszawa , ul. Dobra od X.1952 (dział planowania), od zimy 1963 r. pracował w Państwowym Zakładzie Wydawnictw Lekarskich w Warszawie na stanowisku dyrektora ekonomicznego poprzednio w tej samej firmie w dziale planowania i statystyki. Mieszkał w Sulejówku. Zmarł 22 marca 1992 r. Pochowany został na cmentarzu w Sulejówku.

Aktualizacja: 28.07.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 19602)

Nazwisko: Szarwas

Imię Wojciech

Rok urodzenia 1924

Miesiąc urodzenia 12

Dzień urodzenia 30

Miejscowość Nurzec

Imię ojca Lucjan

Nazwisko panieńskie matki Ługowska

Adres do powiadomienia Szarwas Witold, Kreis Nowy Targ

Stopień wojskowy Schütze

Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 105.153

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC

Uwagi Zugang von Warschau am 8 X 1944 nach M.Stammlager 344 Versetzt am 21 X 1944 nach Stalag XVIII C

Aktualizacja: 18.06.2010 r.