"Sulima" - Szarras Henryk

Nazwisko
Szarras
Imię Henryk
Drugie - trzecie imię Mieczysław
Data urodzenia 1925-08-17
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Mieczysław
Imię i nazwisko panieńskie matki Julia Eleonora Sulima-Gajewska
Stopień bombardier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 103.547
Data śmierci 2005-02-19
Miejsce pochówku Ewang.-Augsburski, Warszawa

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


SZARRAS Henryk Mieczysław - urodzony 17 sierpnia 1925 r. w Warszawie, syn Mieczysława i Julii Eleonory z Sulima-Gajewskich. Uczeń III Miejskiego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. ks. H. Kołłątaja w Warszawie – matura w 1943 r.. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w III plutonie, pseudonim “Sulima”, bombardier. Przed Powstaniem mieszkał w Warszawie ul Chmielna 30 m. 12. Jeniec wojenny Lamsdorf Stalag 344, Stalag 318, 21 października 1944 r. przeniesiony do Stalagu XVIIIC. Numer jeniecki 103.547. Po wojnie pracownik naukowo-badawczy w Warszawie. Zmarł 19 lutego 2005 r. w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie przy ul. Żytniej 42, sektor 9, rząd 5, grób 4.

Aktualizacja: 28.10.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 18606)

Nazwisko: Szarras

Imię Henryk

Drugie imię Mieczysław

Rok urodzenia 1925

Miesiąc urodzenia 8

Dzień urodzenia 17

Miejscowość Warszawa

Imię ojca Mieczysław

Nazwisko panieńskie matki Sulima-Gajewska

Adres przed wojną Eleonora Szarras, Piotrków Tryb., Al. Lipowa 16 m. 6; Mieczysław Szarras, Warszawa, Chmielna 30 m.12

Stopień wojskowy Unteroffizier

Jednostka wojskowa AK 15 I.R.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Pseudonim Sulima

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.547

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 10

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.44 zu M.Stammlager 344 versetzt am 21.10.44 nach Stalag XVIII C.


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWE

Nazwisko: SZARRAS

Imię HENRYK

Data urodzenia 1925-08-17

Miejsce urodzenia WARSZAWA

Imię ojca MIECZYSŁAW

Imię matki JULIA

Rodzaj prześladowania robotnik przymusowy

Początek 1944-10

Koniec 1945-05

Kraj Austria

Miejsce MARK PONGAU (SALZBURG)


Aktualizacja: 18.06.2010 r.