"Sikora" - Sośnicki Jerzy

Nazwisko
Sośnicki
Imię Jerzy
Drugie - trzecie imię Adam
Data urodzenia 1926-05-17
Miejsce urodzenia Pyry k/Warszawy
Imię ojca Antoni
Imię i nazwisko panieńskie matki Marianna Pułka
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK 11.263
Numer jeniecki 103.417
Data śmierci 1999-04-08
Miejsce pochówku Bródno, Warszawa


Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


SOŚNICKI Jerzy Adam – urodzony 17 maja 1926 r. w Pyrach k/Warszawy, syn Antoniego i Marianny z domu Pułka. Od 1940 r. kontynuował naukę w Szkole Handlowej Gimnazjum J i M Roeslerów a następnie na tajnych kompletach zorganizowanych przez nauczycieli tego gimnazjum. W kwietniu 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej , w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w III plutonie, pseudonim “Sikora”, kanonier, odbył przeszkolenie w ramach baterii. Do kapitulacji w baterii na ul. Chmielnej. Numer legitymacji AK 11.263. Jeniec wojenny: Lamsdorf, Stalag IXC , Stalag IXA i komando 4000 koło Fuldy w okresie październik 1944 do maja 1945 r., numer jeniecki 103.417 i 24834. Po wyzwoleniu obozu przedarł się do Włoch do 2 Korpusu gen. Andersa do 12 Pułku Ułanów Podolskich. Z 2 Korpusem w 1946 roku został ewakuowany do Anglii. W lipcu 1947 roku powrócił do Polski. W latach 1948 – 1951 studiował na SGPiS w Warszawie na Wydziale Przemysłu. Uzyskując Dyplom Ukończenia Studiów Wyższych stopnia pierwszego na Wydziale Przemysłu 28 kwietnia 1952 r..  Następnie na Politechnice Szczecińskiej, którą ukończył w czerwcu 1967 r. - Wydział Inżynierii Ekonomicznej Transportu - uzyskując tytuł magistra. Pracował m.in. w Żegludze Warszawskiej i Zjednoczeniu Żeglugi Śródlądowej i Stoczni Rzecznych. Zmarł 8 kwietnia 1999 roku w Warszawie. Pochowany w Warszawie na cm. na Bródnie.

Aktualizacja: 13.07.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 21323)

Nazwisko: Sośnicki
Imię Jerzy
Rok urodzenia 1926
Miesiąc urodzenia 5
Dzień urodzenia 17
Miejscowość Pyry
Imię ojca Antoni
Nazwisko panieńskie matki Półka
Adres do powiadomienia Figurska, Góra Kalwaria, Parcela Moczydział, Kiliński str.
Stopień wojskowy Kanonier
Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.
Udział w Powstaniu Warszawskim tak
Nazwa obozu Stalag 344
Numer jeniecki 103.417
Rok wzięcia do niewoli 1944
Miesiąc wzięcia do niewoli 10
Dzień wzięcia do niewoli 5
Miejsce wzięcia do niewoli Warschau
Rok przeniesienia 1944
Miesiąc przeniesienia 11
Dzień przeniesienia 18
Miejsce przeniesienia Stalag IV B

Uwagi Zugang von Warschau 8.10.1944 zu M.Stammlager 344
Matrikelnr 11.263
Wykreślony z listy

DANE OSOBOWE (id. 21501)

Nazwisko: Sośnicki
Imię Jerzy
Rok urodzenia 1926
Miesiąc urodzenia 5
Dzień urodzenia 17
Miejscowość Pyry
Imię ojca Antoni
Nazwisko panieńskie matki Półka

Adres do powiadomienia Figurska Zdzisł., Góra Kalwaria, Parcela Moczydół

Stopień wojskowy Kanonier
Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.
Udział w Powstaniu Warszawskim tak
Nazwa obozu Stalag 344
Numer jeniecki 103.417
Rok wzięcia do niewoli 1944
Miesiąc wzięcia do niewoli 10
Dzień wzięcia do niewoli 5
Miejsce wzięcia do niewoli Warschau
Rok przeniesienia 1944
Miesiąc przeniesienia 11
Dzień przeniesienia 22
Miejsce przeniesienia Stalag IX C

Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344; über M.Stammlager IX C nach Stalag IX A
Matrikelnr 11.263

Aktualizacja: 18.06.2010 r.