"Brochwicz" - Buliński Michał

Nazwisko
Buliński
Imię Michał
Drugie - trzecie imię Maria
Data urodzenia 1921-09-25
Miejsce urodzenia Inowrocław
Imię ojca Edmund
Imię i nazwisko panieńskie matki Jadwiga Jabłońska
Stopień bombardier
Funkcja działonowy
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki -----
Data śmierci 1988-08-28
Miejsce pochówku Bródno, Warszawa


"Myśmy byli Armią ..."


BULIŃSKI Michał Maria – urodzony 25 września 1921 r. w Inowrocławiu, syn Edmunda i Jadwigi z domu Jabłońska. Mieszkając w Inowrocławiu uczęszczał do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 im. św. Wojciecha, którą ukończył w 1939 roku. W czasie wojny – w 1940 r. – przebywał w Warszawie, gdzie pracował w Zarządzie Miejskim. Od 1941 do 1944 roku pracował w Rejonowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Ożarowie. Równocześnie brał udział w szkoleniu wojskowym w szeregach Armii Krajowej. W lutym 1944 roku został aresztowany i więziony na Pawiaku (6 tygodni) i Skaryszewskiej, następnie w kwietniu 1944 roku zbiegł z transportu do Niemiec i krótko przebywał w Oddziale “Żbik” w III plutonie, pseudonim “Brochwicz”, działonowy – bombardier. Od maja 1944 r. odkomenderowany do partyzantki – do I kompanii l Pułku Strzelców Podhalańskich na terenie pow. Nowy Sącz i Limanowa. 25 lipca 1944 r. odkomenderowany do Warszawy, powrócił do Baterii. 1 września 1944 r. ranny, odesłany do szpitala, 4 września wrócił do Baterii. Po kapitulacji, zbiegł z transportu i ukrywał się w okolicach Warszawy. Wniosek awansowy na stopień kaprala. Po wojnie uczęszczał do I Państwowego Liceum i Gimnazjum w Inowrocławiu w którym zdał maturę. Pracę zawodową rozpoczął 28 stycznia 1945 r. w Zarządzie Miejskim w Inowrocławiu, następnie od marca 1945 r. w Urzędzie Ziemskim w Inowrocławiu [przejmowanie nieruchomości ziemskich – realizacja Dekretu o Reformie Rolnej]. Od czerwca do października 1945 r. pracował w “Społem” w Inowrocławiu. Od listopada 1945 r. do stycznia 1946 r. pracował w Polskim Radiu w Bydgoszczy. W latach 1946-1951 studiował w Szkole Inżynierskiej w Poznaniu uzyskując w 1952 roku stopień inżyniera elektryka. W latach 1946-1948 brał udział w pracach organizacji studenckich oraz w Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. W 1949 roku zaczął pracować w Dolnośląskich Zakładach Wytwórczych Urządzeń Radiowych w Dzierżoniowie aby po 3 miesiącach przenieść się do Zarządu Okręgowego Radiofonizacji Kraju w Bydgoszczy. Od sierpnia 1951 do lutego 1957 z nakazu pracował w FSO Warszawa. Od marca 1957 r. pracował w wyniku przeniesienia służbowego w Centralnym Zarządzie Telekomunikacji a po reorganizacji w Ministerstwie Łączności, w którym pracował do grudnia 1981 r.. Mieszkał w Warszawie, zmarł na atak serca 28 sierpnia 1988 r. w Kępie Kaliskiej (akt zgonu wystawiony przez USC w Łochowie). Pochowany na cmentarzu Bródnowskim kwatera  22 N.

Aktualizacja: 09.05.2011 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego

DANE OSOBOWE
nazwisko  Buliński
imię  Michał
pseudonim  Brochwicz
imie ojca  Edmund
imie matki  Jadwiga
nazwisko panieńskie matki  Jabłońska
data urodzenia  1921-09-25
miejsce urodzenia  Inowrocław
data śmierci  1988-08-28

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH
 Źródło: Muzeum Więzienia Pawiak
udział w konspiracji  przeżył
stopień, przydział, funkcja  plutonowy, działonowy-bombardier
uwięziony 
rodzaj uwięzienia  więzienie
miejsce zatrzymania  Al. Niepodległości 161
data zatrzymania  1944-02-01
miejsce osadzenia  Warszawa, Pawiak
uwięziony 
data zatrzymania  1944-04