"Świda" "Ładosz" - Błażyński Tadeusz

Nazwisko
Błażyński
Imię Tadeusz
Drugie - trzecie imię Zdzisław
Data urodzenia 1924-01-10
Miejsce urodzenia Przemyśl
Imię ojca Witold Tomasz
Imię i nazwisko panieńskie matki Zofia Buczkowska
Stopień plutonowy z cenzusem
Funkcja z-ca d-cy plutonu
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 103.546
Data śmierci 2010-01-23
Miejsce pochówku W.Brytania


"Myśmy byli Armią ..."


BŁAŻYŃSKI Tadeusz Zdzisław [Bąkowski – nazwisko konspiracyjne] urodzony 10 stycznia 1924 r w Przemyślu, syn Witolda Tomasza i Zofii z domu Buczkowska. W latach 1940/1942 uczęszczał do Liceum Metaloznawczo - Odlewniczego zorganizowanego przez prof. W. Gierdziejewskiego na terenie (zamkniętej przez okupanta) Politechniki Warszawskiej. W latach okupacji mieszkał z Matką przy ul. Kieleckiej 46, później przy Górnośląskiej 16, od sierpnia 1942 r. na ul. Elektoralnej. Na dwa tygodnie przed wybuchem Powstania, w wyniku poważnej “wpadki” w baterii, musiał przenieść się do mieszkania ciotki na ul. Szarotki 3 (Mokotów). W konspiracji brał udział w akcji “N” (Mały Sabotaż) i w akcjach sabotażu w odlewni, w której pracował. W 1944 roku ukończył kilkumiesięczny kurs podziemnej szkoły podoficerskiej. Był również instruktorem podstawowego wyszkolenia Sekcji Łączniczek i Sanitariuszek (te ostatnie pod dowództwem Marii Jezierskiej, siostry Krzysztofa i Teresy), tworzących zespół pomocniczych służb baterii. W “Żbiku” w III plutonie, pseudonimy: “Świda” i “Ładosz”, kapral – plutonowy z cenzusem, działonowy, od połowy sierpnia do kapitulacji z-ca dowódcy III plutonu. Jeniec obozów: Lamsdorf Stalag 344, 318. 21 października 1944 r. przeniesiony do Stalagu XVIIIC. 15 listopada 1944 r. wraz z grupą jeńców z Markt Pongau przywieziony do Arbeitskommando Mittelberg Hütte – Bischofshofen, numer jeniecki 103.546. W Anglii ukończył wyższe studia uzyskując stopień doktora i osiadł tam na stałe. Mieszkał w Anglii. Zmarł 23 stycznia 2010 r. w Leeds (G.B).

Aktualizacja:14.06.2010 r. 


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id.18605)

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.546

Obóz Stalag 318

Nazwisko: Błażyński

Imię: Tadeusz

Data urodzenia: 1924-01-10

Miejscowość: Przemyśl

Imię ojca: Witold

Imię i nazwisko panieńskie matki: ...... Buczowska

Adres do powiadomienia: Buczowska Leonora, Warszawa, Szarotki 6; Busz Jerzy, Portugal

Stopień wojskowy: Feldwebel

Jednostka wojskowa: AK 15 I.R.

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 10

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC

Powstaniec warszawski: tak


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.44 zu M.Stammlager 344 versetzt am 21.10.44 nach Stalag XVIII C.W rubryce nazwisko: poprawione na: BlazinskiDANE OSOBOWE


nazwisko 

BŁAŻYŃSKI

imię 

Tadeusz

data urodzenia 

1924-01-10

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH


 

Źródło: Autor: opracował Tomasz Łabuszewski

Tytuł: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego

Miejsce wydania: Warszawa

uczestnik walk 

Powstanie Warszawskie

jeniec wojenny 


numer jeniecki 

103546

dodatkowe informacje 

Stalag XVIII-C Markt Pongau.


Aktualizacja: 21.12.2011 r.