"Wist" - Wiśniewski Stanisław

Nazwisko
Wiśniewski
Imię Stanisław
Drugie - trzecie imię Jan
Data urodzenia 1925-05-06
Miejsce urodzenia Książenice
Imię ojca Franciszek
Imię i nazwisko panieńskie matki Bronisława Janiszewska
Stopień plutonowy z cenzusem
Funkcja z-ca d-cy,od 15.08 d-ca plutonu
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 103.548
Data śmierci 1999-05-25
Miejsce pochówku Cmentarz Północny, Warszawa
 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


WIŚNIEWSKI Stanisław – urodzony 6 maja 1925 r. w Książenicach, syn Franciszka i Bronisławy z domu Janiszewska. W konspiracji od 1942 r.. W Powstaniu kapral z cenzusem – plutonowy, do połowy sierpnia 1944 r. zastępca dowódcy 3 plutonu 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik”. Od połowy sierpnia dowódca 3 plutonu, pseudonim “Wist”, działonowy. Brał udział w akcji pomocy oddziałom Starówki (30/31 sierpnia). Jeniec obozu w Lamsdorf Stalag 344, Stalag XVIII C, nr jeniecki 103.548. Zmarł w Warszawie 25 maja 1999 r. Pochowany został 31 maja 1999 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

Aktualizacja: 20.08.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 18607)

Nazwisko: Wiśniewski

Imię Stanisław

Rok urodzenia 1925

Miesiąc urodzenia 5

Dzień urodzenia 6

Miejscowość nieczytelne

Imię ojca Franciszek

Nazwisko panieńskie matki Janiszewska

Adres przed wojną Braun Marta, Pruszków, Warszawska 112; Gawrys Michał, Milanówek, Graniczna 36

Stopień wojskowy Feldwebel

Jednostka wojskowa AK 15 I.R.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.548

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 10

Dzień przeniesienia 21

Miejsce przeniesienia St. XVIIIC


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.44 zu M.Stammlager 344 versetzt am 21.10.44 nach Stalag XVIII C.


Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie


DANE OSOBOWENazwisko: WIŚNIEWSKI

Imię STANISŁAW
Data urodzenia 1925-05-06
Miejsce urodzenia KSIĄŻENICE
Imię ojca FRANCISZEK
Imię matki BRONISŁAWA
Rodzaj prześladowania jeniec wojenny Początek 1944-10 Koniec 1945-05
Kraj Austria
Miejsce STALAG XVIIIC

Aktualizacja:06.08.2010 r.