"Borowski" - Urbański Jan

Nazwisko
Urbański
Imię Jan
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1923-02-19
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Michał
Imię i nazwisko panieńskie matki Maria
Stopień bombardier
Funkcja
Nr Legitymacji AK 11.268
Numer jeniecki 104.932
Data śmierci 1981-04-19
Miejsce pochówku Warszawa (?)


Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


URBAŃSKI Jan – urodzony 19 lutego 1923 r. w Warszawie, syn Michała i Marii. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” pseudonim “Borowski”, bombardier w II plutonie. Brał udział w akcji pomocy oddziałom Starówki (30/31 sierpnia). Numer legitymacji AK 11.268. Jeniec wojenny w Lamsdorf nr jeniecki 104.932. Zmarł 19 kwietnia 1981 roku.

Aktualizacja: 26.02.2012 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 31295)

Nazwisko: Urbanski

Imię Jan

Rok urodzenia 1923

Miesiąc urodzenia 2

Dzień urodzenia 19

Miejscowość W-au

Adres przed wojną Urbanski, W-au, Felinerstr. 13

Stopień wojskowy Gefr.

Jednostka wojskowa 15 I. R.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag III A

Numer jeniecki 104.932

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 12

Dzień przeniesienia 23

Miejsce przeniesienia Stalag III BDANE OSOBOWE


nazwisko 

URBAŃSKI

imię 

JAN

imie ojca 

MICHAŁ

imie matki 

MARIA

data urodzenia 

1923-02-19

miejsce urodzenia 

WARSZAWA

data śmierci 

1981-04-19

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH

 


Źródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych

jeniec wojenny 

przeżył

data wzięcia do niewoli 

1944-10-01

miejsce osadzenia 

OBÓZ JENIECKI

data zwolnienia 

1945-05-01


Aktualizacja: 26.02.2012 r.