"Hobo" - Śliwowski Zbigniew

Nazwisko
Śliwowski
Imię Zbigniew
Drugie - trzecie imię Jan
Data urodzenia 1925-02-01
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Wacław
Imię i nazwisko panieńskie matki Aniela Grudzińska
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK 11.255
Numer jeniecki 104.936
Data śmierci 2009-04-01
Miejsce pochówku Piaseczno k/Warszawy

"Myśmy byli Armią ..."


ŚLIWOWSKI Zbigniew Jan – urodzony 1 lutego 1925 r. w Warszawie, syn Wacława i Anieli z domu Grudzińska, harcerz - Gniazdo “Andrzej Certwin” drużyna “Bobry”, pseudonim “Hobo”, drużynowy “Bobrów”; w konspiracji od jesieni 1942 r. Przed wybuchem Powstania mieszkał w Warszawie, ul Elektoralna 14. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w II plutonie, kanonier, pseudonim “Hobo”, legitymacja AK nr 11 255. Obozy jenieckie: Lamsdorf Stalag VIII F nr jeniecki 104.936, Moosburg Stalag VII A. Po wyzwoleniu w II Korpusie WP w 5 Kresowym Pułku Art. Plot. Powrócił do kraju w sierpniu 1947 r. Mieszkał w Warszawie. “Poświęcił się całkowicie pracy z młodzieżą, aż tak dalece, że pracował na noce, żeby mieć czas na te cele”. Zmarł 1 kwietnia 2009 r., pochowany 15 kwietnia 2009 r. na cmentarzu parafialnym w Piasecznie k. Warszawy.

Aktualizacja: 11.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 19408)

Nazwisko: Śliwowski

Imię Zbigniew

Rok urodzenia 1925

Miesiąc urodzenia 2

Dzień urodzenia 1

Miejscowość Warschau

Imię ojca Wacław

Nazwisko panieńskie matki Grudzińska

Adres przed wojną Czesława Szatkowska, Zalesie b. Warschau Stopień wojskowy Gefr.

Jednostka wojskowa A K 15 Inf. Reg.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 104.936

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 7

Miejsce przeniesienia Stalag VII A


Uwagi Zugang von Warschauam 8.10.1944 zu M. Stammlager 344 Weiterversetzt am 7.11.44 nach Stalag VII A

Powstańczy lampion


Aktualizacja: 24.01.2014
11.06.2010