"Korcz" - Rutkowski Kazimierz

Nazwisko
Rutkowski
Imię Kazimierz
Drugie - trzecie imię Tadeusz
Data urodzenia 1921-02-24
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień bombardier
Funkcja
Nr Legitymacji AK tymczasowa nr 40
Numer jeniecki
Data śmierci 1989-04-24
Miejsce pochówku

Galeria


"Myśmy byli Armią ..."


RUTKOWSKI Kazimierz Tadeusz - urodzony 24 lutego 1924 r. w Warszawie. Od 1 września 1944 r. w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w II plutonie, pseudonim “Korcz”, bombardier [“Rozkaz dzienny nr 27 - Rejon III Zgrupowanie IV, M.P. 4.9.1944 r. pkt 4. Przydział: Przyjętych w stan Zgrupowania IV, przydzielam: 4/ kan. Korcza Kazimierza przydzielam do 2 bat. art. plot z dniem 1.9.44. Wymieniony dotychczas przebywał jako zakładnik w “Paście” przy ul. Piusa.”]. Do 1 września był zakładnikiem z “Małej Pasty” przy ul. Pięknej [Piusa] i tam został ranny w głowę. Po uwolnieniu przez Powstańców zgłosił się do “Żbika”. Numer tymczasowej legitymacji AK 40. Strzelec w zgrupowaniu “Chrobry II w kompanii gospodarczej. Zmarł 24 kwietnia 1989 roku w Warszawie.

Aktualizacja:11.06.2010 r. 


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego