"Łącz" - nazwisko i imię nieznane

Nazwisko
 
Imię  
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia
Miejsce urodzenia
Imię ojca
Imię i nazwisko panieńskie matki
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki
Data śmierci
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


NN ps. “Łącz” - harcerz (Gniazdo “Andrzej Certwin” ?); w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w II plutonie, kanonier.

Aktualizacja: 11.06.2010 r.