"Frycz" - Siekierski Sławomir

Nazwisko
Siekierski
Imię Sławomir
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1926-08-01
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Jan
Imię i nazwisko panieńskie matki Maria Szuplewska
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK 11.243
Numer jeniecki 105.930
Data śmierci 2019-04-23
Miejsce pochówku

"Myśmy byli Armią ..."


SIEKIERSKI Sławomir – urodzony 1 sierpnia 1926 r. w Warszawie, syn Jana mgr farmacji i Marii Szuplewskiej. W latach 1932-38 uczęszczał do szkoły powszechnej, po ukończeniu której wstąpił do gimnazjum Towarzystwa Szkoły Mazowieckiej. W czasie okupacji mieszkał w Warszawie - Nowy Świat 39. Od czerwca 1943 r. brał udział w konspiracji. Naukę kontynuował na tajnych kompletach, świadectwo dojrzałości otrzymał w 1944 r.. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w II plutonie, kanonier - pseudonim “Frycz”. Nr legitymacji AK 11.243. Po kapitulacji wyszedł z Oddziałem i znalazł się w Stalagu 344 w Lamsdorf, nr jeniecki 105.930, następnie Stalag IXC – Bad Sulza nr jeniecki 25.226, Stalag IXA – Ziegenhain. Po wyzwoleniu w kwietniu 1945 r. przybył do Francji, a następnie do Włoch jako żołnierz II korpusu gen. Andersa. Do Polski powrócił w grudniu 1945 r. , a w styczniu 1946 r. został przyjęty na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1948 rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Chemii Nieorganicznej U.W.. Dyplom mgr chemii otrzymał w 1950 r., a stopień doktora nauk chemicznych w 1955 r. Od 1956 r. do 1984 r. pracował w Instytucie Badań Jądrowych, pełniąc w latach 1960-76 funkcję kierownika Zakładu Radiochemii. Następnie pracował w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. W 1959 r. otrzymał tytuł naukowy docenta, w 1966 r. tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1975 tytuł profesora zwyczajnego. W 1969 roku odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mieszkał w Warszawie. Ma jednego syna Jakuba. Zmarł 23 kwietnia 2019 r.

Dotychczas występował jako NN pseudonim “Frycz” – “zginął 1 sierpnia 1944 r. na Marszałkowskiej”. Informacja błędna.
Sławomir Siekierski pseudonim “Frycz” mieszka w Warszawie, w marcu 2010 r. udostępnił materiały do tego opracowania.

Aktualizacja: 23.04.2019 r.
11.06.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 21528)

Nazwisko: Siekierski

Imię Sławomir

Rok urodzenia 1926

Miesiąc urodzenia 8

Dzień urodzenia 1

Miejscowość Warschau

Imię ojca Jan

Nazwisko panieńskie matki Szuplewska

Adres do powiadomienia Roman Siekierski, Sochaczew

Stopień wojskowy Schütze

Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 105.930

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 22

Miejsce przeniesienia Stalag IX C


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.1944 zu M.Stammlager 344; über M.Stammlager IX C nach Stalag IX A. Matrikelnr 11.243


DANE OSOBOWE


nazwisko 

SIEKIERSKI

imię 

SŁAWOMIR

imie ojca 

JAN

data urodzenia 

1926-08-01

miejsce urodzenia 

WARSZAWA

zawód 

STOLARZ

 

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACHŹródło: Polski Czerwony Krzyż


jeniec wojenny 


oboz jeniecki 

S XIIIA

numer jeniecki 

25226

stopień wojskowy 

KAPRAL

jeniec wojenny 


data wzięcia do niewoli 

1944-11-22

oboz jeniecki 

S IXC

jeniec wojenny 
DANE OSOBOWE


nazwisko 

SIEKIERSKI

inne nazwiska 

Siekielski

imię 

Sławomir

pseudonim 

Frycz

imie ojca 

Jan

data urodzenia 

1926-08-01

miejsce urodzenia 

Warszawa

 

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACH


 

Źródło: Tytuł: Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego t VI

Miejsce wydania: Warszawa


uczestnik walk 

Powstanie Warszawskie

dodatkowe informacje 

Kanonier. Śródmieście, IV zgr. "Gurt", 2 Harcerska Bateria art. plot. "Żbik", 2 plut.

jeniec wojenny 


miejsce osadzenia 

Stalag 344 Lamsdorf


DANE OSOBOWE


nazwisko 

SIEKIERSKI

imię 

SŁAWOMIR

imie ojca 

JAN

imie matki 

MARIA

data urodzenia 

1926-08-01

miejsce urodzenia 

WARSZAWA

INFORMACJE O PRZEŚLADOWANIACHŹródło: Urząd do spraw kombatantów i osób represjonowanych


jeniec wojenny 

przeżył

data wzięcia do niewoli 

1944-10-01

miejsce osadzenia 

OBÓZ JENIECKI

data zwolnienia 

1944-11-01
 

Aktualizacja: 21.12.2011 r.