"Jordan" - Fortuński Jan

Nazwisko
Fortuński
Imię Jan
Drugie - trzecie imię
Data urodzenia 1929-06-15
Miejsce urodzenia Babice
Imię ojca Bronisław
Imię i nazwisko panieńskie matki Karolina Potrzebowska
Stopień kanonier
Funkcja
Nr Legitymacji AK 11.246
Numer jeniecki 104.937
Data śmierci 2015-08-21
Miejsce pochówku

 
Galeria

"Myśmy byli Armią ..."


FORTUŃSKI Jan – urodzony 15 czerwca 1929 r w Babicach Nowych, syn Bronisława i Karoliny z domu Potrzebowska [odpis skróconego aktu urodzenia]. Harcerz (Gniazdo “Andrzej Certwin”?); w 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w II plutonie pseudonim ,,Jordan”. Po kapitulacji jeniec wojenny; obóz w Lamsdorf Stalag 318, od 8 października M. Stammlager 344, od 15 listopada 1944 Stalag VIIB. Numer jeniecki 104.937. Legitymacja AK nr 11.246Dane do dalszej weryfikacji.  Jan Fortuński miał trzech synów i córkę. Zmarł na Florydzie (USA) 21 sierpnia 2015 roku.

[wg bazy danych Juliana Borkowskiego i Marka Stroka: urodzony 15 czerwca 1926 r. w Babicach]


"...w piątek, 21 sierpnia 2015 nasz Janek zmarł. Poszedł, jak często to robił, rankiem na plażę, aby popływać… i już więcej nie wrócił…utopił się w Zatoce Meksykańskiej… przy której brzegu mieszkał od około 20 lat. Znaleziono go nieżywego po kilku godzinach…w wodzie przy plaży. ... Janek był emerytowanym inżynierem z Chicago, był członkiem i działaczem Klubu Polonia, Inc. przez ponad 15 lat. W tym kilka lat v-ce prezesem a w ostatniej kadencji w 2011r  -  prezesem. Nasz Klub istnieje 23 lata dzięki takim ludziom jak Janek.
Janek był bardzo inteligentnym i skromnym człowiekiem. Był wielkim patriotą. Chociaż większość swojego życia spędził poza granicami Polski …mówił pięknie po polsku i znał dobrze historię swojej ojczyzny.  Nie chciał rozwodzić się o swojej przeszłości. 

Nazywam się Barbara Rusznica,
jestem byłym prezesem Polonia, Inc. w Saint Petersburg, na Florydzie."

 

Aktualizacja:23.08.2015
23.04.2012
 


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 19943)

Nazwisko: FORTUŃSKI

Imię JAN

Rok urodzenia 1926

Miesiąc urodzenia 6

Dzień urodzenia 15

Miejscowość Babicz

Imię ojca Bronisław

Imię i nazwisko panieńskie matki Potrzebowska

Adres przed wojną Potrzebowski Stefan, Bocznerowo, Wieś Nowe Babice; Potrzebowski Stanisław, Brwinów, wieś Biskupice

Stopień wojskowy Schütze

Jednostka wojskowa A.K. 15 Inf. Reg.

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 104.937

Obóz 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 15

Miejsce przeniesienia Stalag VII B


Uwagi Zugang von Warschau am 8.10.44 zu M.Stammlager 344. Versetzt am 7.11.44 zu Stalag VII B. Stalag VII B 15.11.44 Matrikelnr 11.246


Aktualizacja: 11.06.2010 r.