"Orlik" - Łączyński Marian

Nazwisko
Łączyński
Imię Marian
Drugie - trzecie imię Adam Teofil
Data urodzenia 1926-01-03
Miejsce urodzenia Warszawa
Imię ojca Jan
Imię i nazwisko panieńskie matki Adamina Adamczewska
Stopień kapral z cenzusem / plutonowy
Funkcja z-ca d-cy plutonu II
Nr Legitymacji AK
Numer jeniecki 103.703
Data śmierci
Miejsce pochówku

 

"Myśmy byli Armią ..."


ŁĄCZYŃSKI Marian Adam Teofil [używa imienia Marek] – urodzony 3 stycznia 1926 r. w Warszawie, syn Jana [magazyniera w Fabryce Telefonów “Dzwonkowa” w Warszawie] i Adaminy z Adamczewskich. W konspiracji od 3 kwietnia 1942 r. - harcerz Gniazdo “Andrzej Certwin” drużyna “Wilki”, pseudonim “Orlik”, drużynowy w drużynie “Wilki”. W 2 Harc. Bat. Art. Plot. “Żbik” w II plutonie pseudonim “Orlik”, "Wilczyński", kapral z cenzusem/ plutonowy, z-ca d-cy 2 plutonu. Udział w akcji “Syrena”, odbiorze zrzutów, przenoszeniu radiostacji itp. Obozy jenieckie: Lamsdorf Teillager 334 nr jeniecki 103.703, od 14 listopada 1944 r., stalag w Moosburgu, od 14 grudnia 1944 r. Arbeitskommando 4104 Monachium Inglostadt. Wyzwolony 22 kwietnia 1945 roku przez oddziały amerykańskie. Służba w 2 Korpusie WP we Włoszech i Wielkiej Brytanii, plutonowy. Przeniesiony do rezerwy 21 października 1947 r. Studiował w Borough Politechnic School of Art. (w latach 1949-52) i w Central School of Arts and Crafts w Londynie. Od 1964 r. wykładowca w Exter College of Art and Design. Jego grafiki (drzeworyty) znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Victoria & Albert w Londynie, Muzeum Narodowego w Warszawie i Krakowie i wielu prywatnych kolekcjach. Od 1985 roku mieszka w Wiedniu. Około 1949 roku zmienił imię na Marek.

Aktualizacja: 01.10.2010 r.


Powstańcze Biogramy Muzeum Powstania Warszawskiego


Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu


DANE OSOBOWE (id. 20335)

Nazwisko Łęczyński

Imię Marian

Rok urodzenia 1926

Miesiąc urodzenia 1

Dzień urodzenia 3

Miejscowość Warszawa

Imię ojca Jan

Nazwisko panieńskie matki Adamczewska?

Adres przed wojną Łęczyński Jan, Rembertów, Jadwigi 643?; Kowal Genowefa, Częstochowa, Św. Barbary

Stopień wojskowy Unteroffizier Feldwebel

Jednostka wojskowa A K 15 p. p.

Udział w Powstaniu Warszawskim tak

Nazwa obozu Stalag 344

Numer jeniecki 103.703

Obóz Stalag 318

Rok wzięcia do niewoli 1944

Miesiąc wzięcia do niewoli 10

Dzień wzięcia do niewoli 5

Miejsce wzięcia do niewoli Warschau

Rok przeniesienia 1944

Miesiąc przeniesienia 11

Dzień przeniesienia 7

Miejsce przeniesienia Stalag VII A


Uwagi Zugang vom Warschau am 8.10.1944 zu M. Stammlager 344 Weiterversetzt am 7.11.44 nach Stalag VII A.


Saga rodu Łączyńskich


Aktualizacja: 01.10.2010 r.